University of Borås

Introduktion

Läs den officiella beskrivningen

Om University of Borås

University of Borås är ett modernt universitet med tre akademier. Vi klarar utbildningar i biblioteks- och informationsstudier, affärs- och informatik, mode- och textilstudier, beteende- och utbildningsvetenskap, teknik och hälsovetenskap. Campus ligger i centrum av staden och vi har ca. 14 000 studenter och 650 anställda. Flera av våra utbildningar finns bara här hos oss och det lockar studenter från hela Sverige.

University of Borås har framkant på flera spännande forskningsprojekt. De två viktigaste är "Resursåterhämtning" från avfall och "smarta textiler", som båda bygger på regionala framgångsfaktorer och nära samarbete med regionala företag och forskningsorganisationer. Vad sägs om att göra etanol från använda jeans eller tyger som kan byta färg när det gäller termokroma bläck, kläder som mäter muskelfrekvensen och stickade stenter.

Dessutom har våra elever verkligen inga problem att hitta jobb eller att hitta dem av arbetsgivarna. Faktum är att University of Borås år efter år placeras i toppen när Högskolan utreder sysselsättningssituationen. Vi håller det vi lovar. Vetenskap för yrke.

University of Borås är medlem i European University Association (ERE) . ERE representerar och stöder högre utbildningsinstitutioner i 46 länder, vilket ger dem ett unikt forum att samarbeta och hålla sig ajour med de senaste trenderna inom högre utbildning och forskningspolitik.mål

University of Borås koncept är ett innovativt yrkesutbildningsplats som i samarbete med näringslivet och den offentliga sektorn bedriver utbildning och forskning av hög internationell kvalitet med social relevans. På grundval av en riktning som fokuserar på kvalificerade yrken, som avgjordes vid universitetets grundande 1977, har University of Borås formulerat målet att bli den första yrkesplatsen för lärande. Ett sådant universitet kännetecknas av systematiskt samarbete med företag och myndigheter i det omgivande samhället, det vi kallar partnerskap. Utbildning och forskning är inte ett ensidigt engagemang för University of Borås men planeras, genomförs och utvärderas i samarbete med våra partners. Professornas kompetensbehov, deras utveckling och problem tar sig i centrum.

En viktig del av idén om yrkeshögskolan är utvecklingen av nya former av undersökning. University of Borås vill skapa utbildningsprogram med yrkesskaps- och doktorsexamen i det svenska examenssystemet. Vi ser att universitetets yrkeskunskap är realiserad som inte bara en fråga om ett myndighetsbeslut utan framförallt som en gradvis kvalitet och profileringsprocess. Ett viktigt stopp på den vägen är upprättandet av ett nytt område av yrken, en sjunde avdelningen, vid läroplatsen. Universitetet arbetar hårt för att etablera utbildningsprogram med fokus på risk-, säkerhets- och säkerhetsaspekter, till exempel ett akademiskt polisutbildningsprogram.

Denna skola erbjuder program i:
  • Engelska

Se MA:er » Se MSc:er » Se Masterprogram »

Kontakt

University of Borås

Adress, rad 1 University of Borås Allégatan 1
SE-501 90 Borås, Västra Götaland County, Sverige
Hemsida http://www.hb.se/en/International-student/
Telefonnummer +46-33-435 40 00