Skolor & universitet i Göteborg, Sverige

De bästa skolorna & universiteten i Göteborg, Sverige 2017/2018

Universitet och handelshögskolor i Göteborg. Hitta all information om de topprankade universiteten i Göteborg här, och kontakta dem direkt!

6 Resultat i Göteborg

School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg

EMBA Sverige Göteborg September 2018

Välkommen till Handelshögskolan vid Göteborgs universitet! Sverige och svenskt näringsliv har haft en stor internationell framgång under de senaste 100 åren. Ett par viktiga framgångsfaktorer inkluderar förståelse och respekt för andra kulturer och mänskliga sammanhang, vilket resulterar i insikten att det inte finns några generella lösningar på lokala problem. En särskild typ av ledarskap och ett unikt sätt att både kommersiella företag och ansvarstagande har utvecklats, v… [+] ilka båda har rönt internationell respekt. Forskning vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet bidrar till att klargöra detta ledarskap och förhållningssätt till att ta ansvar och gör transport till studenter, morgondagens ledare, möjliga. "Title =" "/> Våra rötter finns i lokala företag, som har en internationell inriktning och erkänner vikten av högklassig forskning och utbildning - precis som var fallet när skolan grundades. Detta skapar unika samarbete och lägger grunden för framtida konkurrenskraft i Sverige. Vår verksamhet samarbete återspeglas också i skolans internationella arbete, som utvecklas i nära dialog med våra partner. När vi bildar strategiska partnerskap med ledande universitet i Kina och Indien, vi se till att vi gör det i områden där våra partnerföretag ökar sin närvaro. Den Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har satt höga mål. Vi strävar efter att utbilda internationellt attraktiva studenter som har antagit en ansvarsfull inställning till samhällsutvecklingen och för att utföra högsta kvalitet forskning som hjälper till att identifiera lösningar på komplexa globala problem. Förutsättningarna finns redan; några exempel är bredd av discipliner, motiverade och engagerade forskare, nära samverkan och ständig dialog med näringsliv och offentlig sektor, ambitiösa och kreativa studenter och ett internationellt fokus som har funnits i 85 år. [-]


University of Gothenburg Department of Computer Science and Engineering

Sverige Göteborg September 2018

IT-universitetet är en gemensam organisation mellan Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet, för att stödja forskning, utbildning och samverkan inom IT och kommunikation (IKT). Fokus i nätverket är på tvärvetenskapliga projekt och uppgifter, som innebär flera institutioner och fakulteter. Det finns också ett fokus på samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle i IKT-relaterade frågor. Institutionen för data- och informationsteknik delas mellan Ch… [+] almers och Göteborgs universitet och bedriver forskning och utbildning inom många områden: algoritmer, datorarkitektur, datasäkerhet, distribuerade system, elektronikkonstruktions, formella metoder, logik, nätverk, mjukvara, programvara ingenjörs, språkteknologi och tillförlitliga datorsystem. Nästan 150 olika kurser på cirka 20 utbildningsprogram på grund- och forskarnivå. Forskning vid institutionen för data- och informationsteknik Institutionen för data- och informationsteknik bedriver en omfattande, högkvalitativ, bred forskning, från grundforskning till direkta tillämpningar i samarbete med industrin. Forskningen vid institutionen är i framkant internationellt i flera områden. Olika aspekter av tillförlitlighet, i utvecklingen av både mjukvara och hårdvara, är ett vanligt tema i flera av institutionens forskargrupper. Ett exempel är grundläggande forskning om hur programmeringsspråk bör utformas för att göra det lättare att skriva program felfria. Ett annat exempel är metodik för utveckling pålitlighet i de komplexa datorsystem som är inbyggda i, till exempel, flygplan. [-]


Göteborgs universitet, Institutionen för tillämpad IT

Sverige Göteborg September 2018

Institutionen för tillämpad IT bedriver utbildning och forskning inom de kompletta miljöerna informatik, lärande och visualisering. Institutionen är del av både Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet vilket bidrar till tvärvetenskaplig forskning som rymmer flera discipliner.Samspelet mellan människor och mellan människan och tekniken förenar miljöerna och med fokus på användaren sätts design och tillämpning av informationsteknologi i sitt sammanhang gentemot människ… [+] a, organisation och samhälle. Miljöerna har en nära samverkan med näringsliv, industri och offentlig sektor inom både forskning och utbildning. Institutionen finns på Lindholmen. [-]


Leoron Professional Development Institute

Förenade arabemiraten Dubai London Amerikas förenta stater New York Sverige Jönköping Tyskland Munich Österrike Innsbruck Stuttgart Stockholm Turkiet Istanbul Spanien Barcelona Norge Oslo Frankfurt am Main Göteborg September 2018 + 16 fler

Första inblick i LEORON Bygger på stor erfarenhet inom tillverkningssektorn, som dess grundare utvecklades i Sverige under 90-talet globala expansion, LEORON utvecklats till en omfattande utbildning institut som erbjuder utbildning och utveckling lösningar i alla strategiska företagsfunktioner, inklusive corporate finance, HR, SCM, operationer och teknik.” Med strategisk fördelning av våra kontor på ledande platser, till exempel Dubai, Riyadh, Accra, Jönköping, London och… [+] Almaty, vårt team av experter ger cirka 500 kurser per år och ungefär 10000 yrkesverksamma är utrustade med lämplig utbildning och de senaste insikter i ett brett sortiment av industrier över hela EMEA-regionen. LEORON mission är att hjälpa våra kunder över hela världen att öka sin konkurrenskraft genom att förbättra kunskapsnivån för sina anställda, genom högsta kvalitet utbildning och utvecklingslösningar som levereras av oöverträffade globala experter och underlättas av de bästa utbilda chefer i branschen. Oavsett om våra kunder står inför svårigheter omorganisera sitt varumärke, utrusta sina anställda med en extra uppsättning färdigheter eller som syftar till att bedöma kompetens inom en befintlig struktur, är vår utvecklingsplanering en bra lösning. [-]


University of Gothenburg, Faculty of Science

Sverige Göteborg September 2018

Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet omfattar alla viktiga områden inom områdena matematik och naturvetenskap. Fakultetens profilområden omfattar miljö, marin-och biovetenskap. Basen i miljövetenskap är varierat och omfattar de flesta ämnesområden med flera dynamiska forskningsprogram. Göteborg ligger på västkusten och är den största hamnen i Skandinavien; därmed har staden blivit ett naturligt centrum för marin forskning. Denna forskning omfattar marin … [+] kemi, oceanografi och olika biologiska discipliner. För att stärka den marina profilen fick Svenska institutet för havsmiljön inrättats vid Göteborgs universitet 2008. En del av biologi enheter är belägna nära Sahlgrenska akademin, ett arrangemang som ger en gynnsam grund för livsvetenskaperna. På detta område, Naturvetenskapliga fakulteten och Sahlgrenska akademin samverkar för att stimulera gemensamma utrymmen, såsom cell och molekylärbiologi. Det finns moderna och välutrustade lokaler för forskning inom naturvetenskap och bioteknik vid Lundberglaboratoriet. [-]


University of Gothenburg

Sverige Göteborg September 2018

Göteborgs universitet har cirka 38.000 studenter och 5.900 anställda. Det är en av de stora universiteten i norra Europa. Vi är också en av de mest populära universiteten i Sverige - Göteborgs universitet har flest sökande till många program och kurser. Universitetets ungefär 40 olika avdelningar täcka de flesta vetenskapliga discipliner, vilket gör den till en av Sveriges bredaste och mest omfattande lärosäten. I ett internationellt perspektiv är också Göteborgs unive… [+] rsitet ovanligt omfattande, med banbrytande forskning inom en rad dynamiska forskningsområden. Samarbete med Chalmers tekniska högskola, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samhället i stort och handeln och industrin har genomgående stärkts och intensifierats de senaste åren, liksom internationella kontakter och samarbetsprojekt med partners utomlands.   Åtagit sig att en hållbar utveckling Göteborgs universitet var en av de första universiteten att underteckna Copernicus stadga för hållbar utveckling 1993. Universitetet åtagit därmed sig till en hållbar utveckling inom forskning, utbildning samt miljö förvaltning, dvs inköp, avfallshantering och kemikalier mm    Centres of kompetens och forskning vid Göteborgs universitet Ett kompetenscentrum och forskning fungerar som en mötesplats för studenter och forskare samt representanter från de kommersiella, industriella och offentliga sektorn. Centres of kompetens och forskning är tvärvetenskaplig och kan omfatta flera akademiska ämnen, områden lärare och institutioner för högre utbildning. Syftet med dessa centra är att hantera områden och ämnen av intresse som av naturen spänner över flera akademiska discipliner. Det finns cirka 30 kompetenscentra och forskning vid Göteborgs universitet. Det finns också andra interaktion och grupper nätverk.  [-]