Läs den officiella beskrivningen

112196_112073_unimi.png

Avdelningen för miljövetenskap och politik (ESP) grundades i april 2017 i syfte att skapa ett nav för forskning och utbildning inom miljövetenskaper.

Miljöfrågor behandlas så brett som möjligt, med målet att utveckla ett mycket tvärvetenskapligt tillvägagångssätt.

ESP-gruppen fokuserar på kombinationen av natur-, ekonomi- och samhällsvetenskap, nyckelvariabler i lösningen av varje hållbarhetsfråga. Institutionen samlar professorer och forskare inom samhällsvetenskap och humaniora (SH), Life Sciences (LS) och fysik och ingenjörsvetenskap (PE), och får en fullständig syn på områdena agronomi, mat, biologi, kemi, ekologi, ekonomi, fysik, geologi, ledning, matematik, sanitär, toxikologi och zooteknik.

Personalen omfattar 50 professorer och forskare, varav 11 vanliga professorer, 18 docenter, 21 forskare och mer än 29 postdoktorare samt 12 administrativa medarbetare.

Programmen undervisas på:
  • Engelska
  • Italienska

Skolan erbjuder också: