Keystone logo

Villkor

Följande text beskriver villkoren för användning av www.masterstudies.com 's webbplatsen och tjänsterna relaterade till den, som skapats och drivs av Keystone Academic Solutions. Läs den noggrant. Genom att använda denna webbplats anger du att du accepterar att vara bunden av dessa villkor. Keystone Academic Solutions kan revidera och uppdatera dessa villkor när som helst, så besök denna sida med jämna mellanrum för att granska texten, eftersom den är bindande för dig. Termerna "Du" och "Användare" används i hela texten med hänvisning till alla individer och/eller enheter som har tillgång till denna webbplats av något syfte eller skäl.

Användning av innehåll och äganderätt

Genom att använda denna webbplats bekräftar och samtycker du till att allt innehåll och material som är tillgängligt på den, såsom text, logotyper, grafik, bilder och mjukvara, är skyddade under norsk och internationell upphovsrätt, varumärkes- och andra lagar. Allt innehåll och material tillhör Keystone Academic Solutions eller dess innehållsleverantörer eller kunder. Keystone Academic Solutions förbehåller sig den exklusiva rätten till sammanställningen av innehållet på denna webbplats (det vill säga dess insamling, arrangemang och visning). Denna rättighet skyddas av norska och internationella upphovsrättslagar. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att inte fånga, sälja, licensiera, distribuera, publicera, modifiera, anpassa, redigera, kopiera, reproducera eller återanvända innehållet på denna webbplats på något annat sätt för något offentligt eller kommersiellt syfte. Du är förbjuden att kopiera eller anpassa HTML-koden som Keystone Academic Solutions skapar och använder för att generera sina webbsidor. Denna kod är också skyddad av upphovsrätten. Du är uttryckligen förbjuden att bryta mot säkerheten för denna webbplats (till exempel genom, men inte begränsat till, att använda någon enhet, programvara eller procedur som stör eller försöker störa den här webbplatsens korrekta funktion; använda någon enhet eller verktyg för att navigera på den här webbplatsen på annat sätt än den som tillhandahålls av Keystone Academic Solutions; försöka dechiffrera, dekompilera, demontera eller bakåtkonstruera någon av programvaran som utgör en del av webbplatsen; sprida eller försöka sprida virus, trojaner, maskar eller andra enheter som är utformade eller avsedda att störa, skada eller störa all information, mjukvara, hårdvara eller kommunikationssystem).

Användningsbeteende

Du har tillåtelse att komma åt innehållet på denna webbplats för ditt personliga, icke-kommersiella bruk, förutsatt att du gör det utan att kränka upphovsrätten och andra äganderätter, och förutsatt att du inte använder denna webbplats för något ändamål som är olagligt eller förbjudet enligt dessa Villkor. Du accepterar att inte använda denna webbplats på något sätt som är olagligt, kränkande, hotande, trakasserande, obscent, ärekränkande, hatiskt eller på något annat sätt bryter mot dessa villkor. När du använder den här webbplatsen accepterar du att inte posta någon felaktig eller falsk information om dig själv, eller någon information som inte är en del av ditt eget CV, eller några oönskade annonser eller affärsförslag, eller kedjebrev och skräppost. Som användare av denna webbplats och dess tjänst är du ansvarig för din egen kommunikation och för konsekvenserna av ditt inlägg.

Keystone Academic Solutions ansvar

Innehållet på denna webbplats kan innehålla felaktigheter eller typografiska fel. Du använder denna webbplats och dess innehåll på egen risk. Ändringar görs med jämna mellanrum på denna webbplats och dess innehåll och kan göras när som helst. Keystone Academic Solutions har ingen skyldighet att övervaka din användning av denna webbplats eller att behålla innehållet i din session. Keystone Academic Solutions kontrollerar eller garanterar inte riktigheten av information som publiceras av användare. Keystone Academic Solutions kan vidta åtgärder för att förhindra användning av denna webbplats som kan skapa ansvar gentemot Keystone Academic Solutions.

Friskrivning från garantier och följdskador

Keystone Academic Solutions representerar eller garanterar inte att denna webbplats kommer att fungera utan avbrott eller felfri, eller att webbplatsen eller servern som gör den tillgänglig är fri från datavirus eller andra skadliga enheter. Allt innehåll på denna webbplats tillhandahålls "i befintligt skick" utan några garantier av något slag, inklusive garanti för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång. Keystone Academic Solutions representerar eller garanterar inte att denna webbplats, dess innehåll, dess användning eller resultat av användning är korrekta, korrekta, aktuella eller på annat sätt tillförlitliga. Keystone Academic Solutions kommer inte att hållas ansvarigt för användningen av denna webbplats som är olaglig eller på något sätt bryter mot dessa villkor. Keystone Academic Solutions ska under inga omständigheter hållas ansvarigt för några direkta, indirekta eller följdskador som uppstår på grund av din användning eller oförmåga att använda denna webbplats.

Länkar till andra webbplatser

Denna webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser. Keystone Academic Solutions tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet för dig och inte som ett stöd för innehållet på dessa tredjepartswebbplatser, för vilka Keystone Academic Solutions inte har något ansvar. Du kommer åt länkade tredje parts webbplatser på egen risk.

Ersättning

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla Keystone Academic Solutions, dess styrelseledamöter, anställda, representanter och agenter oskadliga från och mot alla skulder, anspråk, åtgärder, krav eller utgifter, inklusive men inte begränsat till juridiska och redovisningsmässiga avgifter, påstådda eller till följd av din användning eller missbruk av denna webbplats eller ditt brott mot dessa villkor.

Displayannonsering

Keystone Academic Solutions har implementerat Display Advertising och använder Doubleclick, en Google Analytics-funktion baserad på Display Advertising. Du kan välja bort Google Analytics för visningsannonsering och anpassa annonser i Googles Display-nätverk med hjälp av Annonspreferenshanteraren . Du kan också instruera Google Analytics att inte skicka någon information om dina webbplatsbesök till Google Analytics genom att ladda ner och installera Google Analytics Opt-out Browser Add-on för din nuvarande webbläsare.

Kontaktinformation

Se vår kontaktsida för mer information.

Dessa användarvillkor ändrades senast den 12 mars 2018