Keystone logo
© Faculty of Economics, University of Montenegro
University of Montenegro, Faculty of Economics

University of Montenegro, Faculty of Economics

University of Montenegro, Faculty of Economics

Introduktion

Universitetet i Montenegro grundades 1974 och är den äldsta institutionen för högre utbildning i Montenegro. Den har 19 fakulteter och tre institut, med en akademisk gemenskap på cirka 17 000 aktiva studenter på alla studienivåer och mer än 1 000 akademisk, professionell och annan personal. Sedan 2004 har lektioner vid Montenegros universitet organiserats enligt principerna i Bolognadeklarationen.

Idag är Montenegros universitet en intellektuell utveckling av Montenegro - centrum för vetenskaplig forskning, kulturell, konstnärlig och innovativ kreativitet. Det är det äldsta och samtidigt det enda statliga universitetet i Montenegro. Det är den mest omfattande lärosätet som tillhandahåller utbildning inom områdena samhällsvetenskap, humaniora samt teknisk, natur- och medicinsk vetenskap.

Klasserna organiseras i enlighet med läroplanerna för välrenommerade universitet i det europeiska området för högre utbildning, vilket tillsammans med många avtal och program möjliggör obehindrad rörlighet för studenter, lärare och administrativ personal. Studierna genomförs i tre cykler, grund-, master- och doktorandstudier. Modellen enligt vilken de genomförs är 3 + 2 + 3, vilket innebär att grundutbildningen pågår i tre läsår, med undantag för reglerade yrken och lärarutbildning som varar i fem eller sex år. Masterstudier pågår två senaste och doktorand tre läsår. I grund- och masterstudier skrivs kandidaterna in på bekostnad av statsbudgeten.

Universitetet i Montenegro är också en ledande vetenskaplig forskningsinstitution i landet, som stärker sin position genom internationellt samarbete och projektaktiviteter som syftar till att stödja vetenskaplig forskningskapacitet. Universitetet har förutom en mycket stark forskningsverksamhet inom organisatoriska enheter även tre vetenskapliga institut, Historiska institutet, Marinbiologiska institutet och Institutet för avancerade studier. Som en central institution för vetenskap, kultur och konst stärker den kontinuerligt banden med den ekonomiska, sociala och internationella miljön, genom ett produktivt samarbete med näringslivet och den offentliga sektorn. Universitetet i Montenegro är medlem i prestigefyllda internationella organisationer som:

 • EUA ( The European University Association )
 • Magna Charta Universitatum
 • AUF ( The Francophone University Association )
 • Uniadrion ( Universitetsnätverket för Adriatic Ionian Initiative)
 • NUSCT (Network of Universities of Small Countries and Territories)
 • BUA ( The Balkan University Association )

Platser

 • Podgorica

  Bulevar Jovana Tomaševića, 37, 81000, Podgorica

Program

  Institutionen erbjuder även:

  Frågor