Keystone logo
Universidad Carlos III de Madrid

Universidad Carlos III de Madrid

Universidad Carlos III de Madrid

Introduktion

Historia

UC3M inrättades genom en lag från det spanska parlamentet den 5 maj 1989, inom ramen för universitetsreformlagen från 1983. Från början var det tänkt att vara ett relativt litet, innovativt, offentligt universitet med undervisning av högsta kvalitet och fokuserade främst på forskning. Vår första kansler var professor Gregorio Peces-Barba.

Uppdrag

UC3M: s uppdrag är att bidra till samhällets förbättring genom undervisning av högsta kvalitet och spetskunnig forskning i linje med stränga internationella riktlinjer. Universitetet strävar efter excellens i all sin verksamhet, med målet att bli ett av de bästa universiteten i Europa.

värden

Universitetet uppmuntrar aktivt till personlig utveckling för alla som är kopplade till samhället för högre utbildning. Alla våra aktiviteter styrs av värderingarna meriter, förmåga, effektivitet, transparens, rättvisa, jämlikhet och respekt för miljön.

Antagningskrav för programmet

Visa ditt engagemang och din vilja att lyckas i handelshögskolan genom att ta GMAT-provet – det mest använda provet för antagning som mäter ditt kritiska tänkande och resonemang.

Ladda ner GMAT-miniquizet för att få en smak av frågorna du hittar i provet.

Platser

  • Madrid

    Ronda de Toledo,1, 28005, Madrid

    Frågor