Keystone logo
HELLENIC OPEN UNIVERSITY

HELLENIC OPEN UNIVERSITY

HELLENIC OPEN UNIVERSITY

Introduktion

HELLENIC OPEN UNIVERSITY ( HOU ) är ett autonomt och självstyrande offentligt universitet som tillhandahåller distansutbildning för grund- och forskarutbildning genom utveckling och användning av lämpligt utbildningsmaterial och undervisningsmetoder. Dess verksamhet bestäms av artikel lag 2552/97 och är det 19:e grekiska universitetet. Den leds av en styrande kommitté som till största delen består av akademisk personal.

Förutom långdistansutbildning främjar HOU vetenskaplig forskning, samt utveckling av teknik och metodik inom området kunskapsöverföring på distans. Mer specifikt är HOU uppdelad i fyra (4) skolor (Högskolan för humaniora, School of Science and Technology, School of Social Sciences och School of Applied Arts and Sustainable Design) som ger var och en med flera program för studier (grund- och forskarutbildningsprogram ) samt doktorandstudier.

HOU erbjuder årliga och halvårsvisa studieprogram genom långdistansutbildning och undervisningsmetoder. Alla studenter förses med lämpligt specialiserat utbildningsmaterial och ett angivet studieschema med hjälp, handledning och vägledning av specificerad akademisk personal.

Studenter, oavsett om de är grund- eller forskarutbildning, anmäler sig till en termins- eller terminslång TU (tematisk enhet) som tillhör HOU Study Programs (SP) och är skyldiga att båda deltar fullt ut till det maximala antalet akademiska poäng (ECTS) som anges i gällande institutionella och rättsliga ramar uppnås och/eller krävs för att delta i examinationer för den TU de har rätt att delta i. Varje TU kan omfatta följande graderade utbildningsaktiviteter: skriftliga uppgifter, prov, laboratoriedeltagande, presentationer etc. .

Utbildningsaktiviteter lämnas uteslutande via HOU:s elektroniska plattform, med undantag för laboratoriedeltagande, presentationer och andra specialiserade aktiviteter. Alla andra valfria (icke betygsatta) utbildningsaktiviteter (t.ex. frågesport, etc.) kan läggas ut på utbildningsplattformen, om TU:s lärare så beslutar. Studenter får inte delta i den slutliga tentamen av en TU om de inte först (α) tjänat in minst 50 % av hela betyg av summan av betygsatta aktiviteter och (b) lämnat in mer än hälften av antalet utbildningsaktiviteter.

Dessutom har HOU undertecknat samarbetsprotokoll med andra grekiska universitet såsom Agricultural University of Athens, Ionian University, University of Western Macedonia, University of Thessaly, Academy of Athens (genom Center for Research in Atmospheric Physics and Climatology), som såväl som utländska universitet (Open University of Cypern, University of Nicosia och Frederick University).

Slutligen är HOU :s administrativa personal alltid villig att hjälpa och ge ytterligare administrativ vägledning och information till alla studenter och lärare.

Campus funktioner

Bibliotek

Nätbiblioteket och informationscentret vid HOU är en specialiserad institution inom institutionen som ansvarar för att tillgodose informationsbehoven hos universitetets akademiska gemenskap, vilket är bibliotekskommitténs ansvar.

Biblioteket har två verksamheter:

 • Samlingen (tryckt eller elektronisk) som utvecklar och
 • Tjänsterna

På den första nivån utvecklas samlingen i både tryckt och elektroniskt material, med tonvikt på det elektroniska, för omedelbar täckning av användarnas behov. Å andra sidan utmärker sig tjänsterna i de grundläggande som är på plats och onlineutlåning/interutlåning och användarutbildning, men också i ett brett utbud av elektroniska tjänster, utformade för att ge en omedelbar lösning när det gäller materialsökning , frågelösning och utbildning. Samtidigt ser biblioteket till att vara nära utsatta grupper genom specialiserade tjänster för personer med funktionsnedsättning.

Med de evenemang/åtgärder som genomförs, strävar efter att bli ett centralt utbildnings- och kulturellt nav för både universitetets akademiska gemenskap och det lokala samhället.

Under de tre föregående åren har biblioteket försökt öka volymen på samlingen, men också att komma närmare sin publik. Samtidigt försökte man förstå allmänhetens behov genom att genomföra en användarnöjdhetsundersökning och betona stödet för deras utbildningsbehov samt att öka dess extroversion och utveckla dess forskningsdimension.

Laboratorier

Communication of Science, Technology and Medicine är ett kunskapsområde som syftar till att ge bland annat specialiserad kunskap om naturvetenskapligt arbete, teknisk innovation och tillämpning av modern medicinsk praxis, bekantskap med teori och praktik av kommunikation, dess tillämpning i frågor om allmänhetens förståelse av vetenskap, teknik och medicin, odling av färdigheter för utarbetande av kritiska tekno-vetenskapliga problem och deltagande i beslutsfattandet av vetenskaplig och teknisk politik.

Syftet med kommunikationslaboratoriet för vetenskap, teknik och medicin är att täcka forsknings- och undervisningsbehoven vid School of Humanities vid HELLENIC OPEN UNIVERSITY inom relevanta områden både på grund- och forskarnivå.

  Antagningar

  • Diploma (Certificate) – översättning till grekiska, vid behov.
  • Avskrift – översättning till grekiska vid behov.
  • Identitetsdokument (pass), samt en kopia av uppehållstillståndet om tillgängligt (attesterad översättning till grekiska, om så krävs).
  • Digitalt foto i storleken 3×4;
  • Språkcertifikat om något (valfritt)
  • Läkarintyg i om så krävs av universitetet

  Stipendier och finansiering

  Universitetet delar ut två typer av stipendier: A) akademiska excellensstipendier och B) kriteriebaserade stipendier, enligt följande:

  Α) Tilldelning av stipendier för akademisk excellens

  Varje akademisk termin delar HELLENIC OPEN UNIVERSITY ut akademiska excellensstipendier för grund- och forskarutbildningsenheter som hör till dess studieprogram. Akademisk excellens stipendier delas ut till en procentandel av aktiva studenter som är inskrivna i varje studieprogram, per akademisk termin/termin. Procentsatsen fastställs per utbildningsprogram av HOU:s styrkommitté varje termin.

  Β) Tilldelning av kriteriebaserade stipendier

  HOU delar ut stipendier till studenter i form av antingen partiell eller total befrielse från deltagande i studieavgifter för den läsperiod som de ansöker om stipendiet. Stipendierna delas ut baserat på en kombination av ekonomiska, sociala och akademiska kriterier enligt följande:

  1. Ekonomiska kriterier

  2. Sociala kriterier

  3. Akademiska kriterier

  Ranking

  HELLENIC OPEN UNIVERSITY är rankad 1501 i World University Rankings av Times Higher Education

  Studentberättelser

  Platser

  • Patras

   Aristotelous 18, Patra, 263 35, Patras

  Frågor