Ryssland

Studera Business i Ryssland

Ekonomistudier i Ryssland äger rum i en av landets 's många universitet. Med landets 's rika arv, har det utvecklats flera institut för högre utbildning som är kända över hela världen för sin kvalitet inom utbildningen. De flesta av dessa är belägna i Ryssland 's största städer. Eftersom Ryssland fortsätter att växa in i en ekonomisk makt i den moderna världen, kommer studenter som studerar i en av dessa skolor positionera sig för framgång i karriären som involverar företag med anknytning till Ryssland. Studera affärer i Ryssland ger studenterna möjlighet att lära sig om kulturen i landet och de affärsmöjligheter den ger. MBA-program i Ryssland ger eleverna de färdigheter som behövs för ledande positioner i Ryssland och närliggande länder. Målet med dessa program är att ge eleverna de kunskaper de behöver för att förbättra sina karriärer. Många program är utformade för att låta studenter som arbetar för att fortsätta att arbeta under studietiden för sin MBA.Eleverna är redo för framgång i affärer runt om i världen, med särskild tonvikt på de företag som är anslutna till eller direkt interagera med Ryssland. Ytterligare doktorandutbildning är en möjlighet efter examen också. Läsåret i Ryssland löper från september eller slutet av augusti till slutet av juni. Den första terminen slutar i januari, och den andra terminen börjar i februari efter en vintersemester. Studie kostnaderna kommer att variera beroende på universitetet valt. Eftersom akademiska program i Ryssland undervisas på ryska, kommer studenterna att krävas för att klara en rysk språkexamen innan antagen till programmet. Om de inte är flytande nog, att de en take språkkurser gör skillnaden.

Om Ryssland

Ryssland är ett land som ligger i norra Europa och norra Asien. Det är det största landet i världen och har mer än en åttondel av den bebodda landområde på jorden inom sina gränser. Det är också den nionde mest folkrika nationen i världen. Ryssland växer in i en ekonomisk makt i den moderna världen. Idag är det den sjätte största ekonomi genom att köpkraftsparitet, vilket innebär affärsstudier i Ryssland är lovande. Det finns också en stark militärmakt. Med över 160 etniska grupper inom sina gränser är Ryssland också en mångkulturell nation, där flera kulturer kombinera till en enhetlig grupp.