Professionella verkställande magisterexamen i företagsekonomi

EBAPE Brazilian School of Public and Business Administration

Programbeskrivning

Läs den officiella beskrivningen

Professionella verkställande magisterexamen i företagsekonomi

EBAPE Brazilian School of Public and Business Administration

Executive Master i Business Management Professional

Den Executive Master i Business Management Professional (MEX) EBAPE är en högt kvalificerade studerande till översta nivån av landet eller utomlands program, som agerar eller har som mål att agera inom området företagsekonomi.

Kursen ges på kvällen och ska slutföras inom 24 månader med godkänd magisteruppsats. Lektionerna börjar alltid i början av varje år, och dess delade struktur kvartal.

Klasser kommer att hållas under veckan från måndag till fredag, från 18:30 till 21:45, vilket kommer att ge studenten en magisterexamen att förena sin yrkesverksamhet.

MEX möjliggör master:

• motion ledningsfunktioner eller högsta ledningen
• Utveckla företagande ledningskompetens
• undervisning i skolor eller institutioner för högre inom administration
• Ge råd

Struktur


Den Executive Master i Business Management Professional (MEX) utvecklas genom föreläsningar, seminarier och grupparbeten, med stöd av audiovisuella och multimediaresurser. Med tanke på den betoning på praktisk tillämpning av kunskap, mycket av arbetet född av debatten och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Denna metod förutsätter att eleverna är aktiva agenter i deras inlärningsprocess, med sina egna mål och medansvariga för kvaliteten på slutprodukten.

Från och med 2012 kommer kursen att ha sitt läroplanen struktur baserad på 04 obligatoriska kurser om vardera två poäng. Den forskarstuderande ska också delta och godkännas av minst åtta valbara kurser, som också har likvärdigheten två poäng.

Studenter måste delta i minst två kurser per kvartal, totalt 24 poäng.

Ämnen


obligatoriska ämnen


• Beteende i Organisationer
• Affärsstrategi
• organisationsstrukturer och processer
• Vetenskaplig metod

valbara kurser


Vissa kurser erbjuds:

• Statistik
• Marketing Management
• bokföring och redovisning
• Corporate Finance
• Operations Management
• Strategiska People Management
• Etik och ledning
• Corporate Risk Management
• International Business
• Strategic Information Management
• Beslutsfattande
• Innovation Management
• förordning
• Miljöledning

Denna skola erbjuder program i:
  • Portugisiska
Varaktighet & Pris
Denna kurs är På campus
Start Date
Startdatum
Mar. 2019
Duration
Varaktighet
24 månader
Deltid
Information
Deadline
Locations
Brasilien - Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro
Startdatum : Mar. 2019
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Dates
Mar. 2019
Brasilien - Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan