Master of Business Administration (MBA)

Allmänt

Programbeskrivning

Översikt

Om du är en fungerande professionell som vill utveckla ledningen eller en verkställande roll är detta den bästa examen för dig. Master of Business Administration är ett års utbildningsprogram specifikt utformat för att förbereda kandidater som nästa generation av chefer.

Professionals med en EBU MBA-examen kan förbättra sin personliga portfölj. Alternativen för en onlineutbildning passar väl in i ett redan upptaget schema. Dessutom är de bästa affärsgraderna levda eller delade upplevelser. Den verkliga erfarenheten som presenteras av seriösa akademiker börjar under ett år när du bygger din allmänna ledningskunskap och får värdefull erfarenhet av kollegor och professorer. Dyk in i komplexa ledarfrågor med denna serie valfria kurser och få insikt i en ledares eller ledares perspektiv samtidigt som du förstår det större sammanhanget med ledningen. Utveckla ledaregenskaper inklusive ledning i ett globalt sammanhang.

Master of Business Administration är ett års utbildningsprogram specifikt utformat för att förbereda kandidater som nästa generation av chefer.

Campus Luxemburg Wiltz

Studenter kommer att uppmanas att delta i evenemang och seminarier på campusveckan en gång innan de tar examen. Deltagande i mer än en campusvecka är dock också tillåtet och uppmuntras. Under campusveckan kommer studenter att slutföra examensperioden, besöka företag och anmärkningsvärda branscher och umgås och nätverka med varandra.

Luxemburg är inte bara ett finansiellt nav utan en mångkulturell stad och säte för många europeiska institutioner. Mellan tradition och modernitet. Du kommer att kunna njuta av olika landskap i naturparkerna, medeltida slott och många vandrings- eller mountainbikespår i hela regionen. Luxemburg och Chateau Wiltz välkomnar dig.

Studenter som slutför denna Master följer karriärer inom:

 • Konsult
 • Ekonomichef
 • Marknadsansvarig
 • Operations Manager
 • Finansiell analytiker
 • Sjukvårdsadministratör
 • Information Systems Manager128611_rsz_bruce-mars-xj8qrwvuoes-unsplash.jpg

MBA-program lärandemål

EBU: s inlärningsmål är avsedda att förbättra elevernas lärande inom följande områden: kommunikation, etiska resonemang, analytiska färdigheter, informationsteknologi, global syn, kritiskt tänkande och förståelse av synergi. Efter avslutad MBA-program kommer kandidaterna bland annat:

 • Visa professionalism och ledarskap.
 • Visa ett globalt perspektiv.
 • Förstå innovations- och IT-frågor som formar och ramar in konkurrensen.
 • Har förmågan att integrera affärsidéer från olika discipliner.
 • Använd kunskap och färdigheter för att lösa flera och varierade affärsproblem.
 • Ha en uppskattning för etiskt beslutsfattande.

Programstruktur

Term I (oktober - december)

Marknadsföring (4 ECTS)

 • Marknadsanalys
 • Internetmarknadsföring och IKT
 • Customer Relations Management

Human Resource Management (4 ECTS)

 • Rekrytering
 • Prestanda och ledning
 • Arbetstagarrelationer och arbetslagstiftning

Ekonomisk redovisning och rapportering (4 hp)

 • Registrering av finansiella transaktioner
 • Bokföring, T-bokföring och journalföring
 • Vinst, kassaflöde, tillgångar och skulder

Företagspolitik och etik (4 hp)

 • Affärsproblem och problem
 • Företagsstrategi och mål
 • CSR, CER och offentliga intressenter

Statistik och dataanalys (4 ECTS)

 • Metoder för prognos
 • Tidsserieanalys
 • Distribution och analys av variation

Business Law Seminar (2 ECTS) - Seminar

 • Delar av avtalsrätt
 • Tvister, skiljeförfaranden och lösning

Term II (januari - mars)

Internationell marknadsföring (4 ECTS)

 • Konkurrensfördel
 • Global reklam / marknadsföring
 • Varumärkes- och produktbeslut

Entreprenörskap (4 hp)

 • Grunderna för entreprenörskap
 • Kreativitet
 • Human Capital Management

Avancerat ledningsredovisning (4 hp)

 • Kostnad för jobborder
 • Aktivitetsbaserad kostnadsberäkning
 • Segmentrapportering

Globalekonomin (4 ECTS)

 • Internationellt byte
 • Växelkurser, ränta
 • Handelsbalans

Global Strategic Management (4 ECTS)

 • Globaliseringskrafter
 • Personliga värden och etik
 • Flera intressenter

Kommunikationsfärdigheter (1 hp) - Seminarium

 • Kommunikationsteorier
 • Effektiva presentationer
 • Utveckla lyssnarfärdigheter

Term III (april - juni)

Operations Management (4 ECTS)

 • Supply Chain Management
 • Logistik
 • Produktdesign och utveckling

Strategiskt ledarskap i organisationer (4 ECTS)

 • Strategisk tanke och planering
 • Organisatorisk förändring
 • Design för resultat

Företagsekonomi (4 hp)

 • Prissättningsmodell för kapital
 • Aktie- och obligationsvärderingar
 • Skuldhantering

Informationsteknologi och strategi (4 hp)

 • Teknikledning
 • Diffusion och absorption
 • Innovation och ledning

Förhandling (1 hp) - Seminarium

 • Effektiv förhandling
 • Lämplig taktik
 • Förtroende för förhandling

Slutprojekt / Capstone (6 ECTS)

 • Fallstudier och ett omfattande Capstone-projekt - obligatorisk campus vecka en termin: nätverk, slutprov
Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

European Business University of Luxembourg is dedicated to achieving and sustaining a tradition of academic excellence by ensuring it is at the forefront of evolving innovation. EBU strives to become ... Läs mer

European Business University of Luxembourg is dedicated to achieving and sustaining a tradition of academic excellence by ensuring it is at the forefront of evolving innovation. EBU strives to become of the benchmark of world-class quality education by drawing on the talents of an actively supported team of internationally recognized staff and faculty of women and men from transcultural backgrounds. Läs mindre