Read the Official Description

Från praktisk erfarenhet till teoretiska stiftelser förbereder ledningskoncentrationen dig att leda med självförtroende och framgång. Studenterna kan utveckla färdigheter inom områden som förhandlingar, entreprenörskap och innovation.

Vårt program kombinerar en stark kärnplan med valmöjligheter som låter dig kartlägga din egen väg och vi håller programmet strömlinjeformat till bara 40 hp. Vi välkomnar både heltids- och deltidsstuderande och erbjuder små och flexibla klasser för att rymma ditt schema.

Tack vare den breda förberedelsen har våra ledande studenter gått på jobbet hos TD Bank, Axa Financial och Life Integra för att bara nämna några. Dessutom är avdelningen hem till landets ledande program för företagsledning nr 1.

Curriculum

Med fokus på en etikbaserad utbildning börjar vår MBA med en kärnplan som omfattar redovisning, ekonomi, beteendemässiga och kvantitativa vetenskaper och verksamhetsområdena.

Det finns många vägar att följa. Med ett ledningsfokus kan du välja mellan olika kurser, till exempel:

  • Förhandling
  • Förvaltning och socialt ansvar
  • Kön och mångfaldsproblem
  • Konsultledning
  • Ledarskap i utmanande tider

I slutet av programmet får du möjlighet att tillämpa den kunskap som erhållits och samråda med en faktisk kund i vår MBA-konsultkurs.

Förvänta dig små klassstorlekar och dynamiska diskussioner med dina kamrater, branschfolk och professorer - vars expertis omfattar organisatoriskt beteende, företagens sociala ansvar, arbetsrelationer, internationell verksamhet, entreprenörskap och många andra områden.

Centrum för Entreprenörstudier

Inrättades 2003, utvecklar centret praktisk entreprenörsinlärning och främjar en entreprenörsanda hos våra studenter. Näringslivs-och alumni-entreprenörer hjälper till att utforma läroplaner och mentorstudenter för att förbereda dem för entreprenörsinsatser, oavsett om de arbetar för ett stort företag, medelstort företag eller en start.

Programfakultet

Många av våra heltidsfakulteter har deltagit i topp Ph.D. program och är efterfrågade som lärare, konsulter och medieexperter. Stillman School fakulteten ger en akademisk erfarenhet som kännetecknas av högt fakultet-student engagemang, ofta samarbetar med studenter om forskning och andra projekt.

Program taught in:
Engelska
Last updated July 15, 2018
Denna kurs är
Startdatum
Jan. 2019
Juni 2019
Duration
2 - 5 år
Part-time
Full-time
Pris
1,279 USD
$ 1 279 per kredit
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Jan. 2019
Slutdatum
Application deadline
Startdatum
Juni 2019
Slutdatum
Application deadline
Mar. 31, 2019
Startdatum
Sept. 2019
Slutdatum
Application deadline
Maj 31, 2019

Jan. 2019

Location
Application deadline
Slutdatum

Juni 2019

Location
Application deadline
Mar. 31, 2019
Slutdatum

Sept. 2019

Location
Application deadline
Maj 31, 2019
Slutdatum

Master of Business Administration