Strategi & Organisation

Master specialisering inom Strategi & Organisation är ett ettårigt program värt 60 poäng. Läroplanen är uppdelad i sex perioder och består av kurser med fokus på viktiga frågor, forskningsmetoder och affärsetik. Du är fri att ta ett antal valfria ämnen och du kan räkna med sakkunnig ledning att hjälpa dig att slutföra din gradu-avhandling.

Period 1 fokuserar på de utmaningar som internationell förvaltning och strategisk design och kontroll av organisationer. Genom att använda ett fall analys för att undersöka dessa utmaningar, upptäcker du hur man gör strategiska beslut själv.

Period 2 ger dig möjlighet att studera dessa frågor mer ingående. Till exempel undersöka hur organisationer använder gränsöverbryggande aktiviteter, såsom allianser, fusioner och förvärv, att få och behålla sin konkurrensfördel. Under denna period har du även möjlighet att välja en valfri kurs du valt.

I Period 3 blir du bekant med etiska frågor i näringslivet och olika forskningsmetoder. Dessa kurser hjälpa till att förbereda dig att designa och genomföra kvalitativa och kvantitativa forskningsprojekt.

Period 4 ger dig möjlighet att vidareutveckla dina forskningskompetens. Dessutom har det en kurs på strategisk och organisatorisk förändring, erbjuder dig ett dynamiskt perspektiv på strategi och organisation. Dessutom kommer du att skriva en forskningsplan som ligger till grund för Examensarbete.

I perioder 5 och 6 kommer du att göra din empirisk forskning och skriva din gradu-avhandling. Du kan också ta en annan valbar kurs i period 5.

Karriärmöjligheter

Efter avklarad Mästarens specialisering inom Strategi & Organisation, kommer du att vara väl rustade för att följa en rad lovande karriärvägar. Våra studenter har inlett karriären som juniorkonsulter med kända konsultföretag och som affärsanalytiker för organisationer som är verksamma i en mängd olika branscher. Andra har satt upp sina egna företag eller erhållits chefsbefattningar med multinationella företag.

Behörighetskrav masterprogrammet Business Administration

  • Sökande som har fått en kandidatexamen i företagsekonomi, nationalekonomi eller ekonometri och Operations Research vid Vrije Universiteit Amsterdam automatiskt antagen till masterprogrammet
  • Sökande med minst en kandidatexamen från ett annat ackrediterat universitet är tillåtna om de har en inriktning i företagsekonomi, bevittnades av ingående kunskaper om standarden litteraturen beskrivs nedan (eller motsvarande)
  • Sökande med minst en VU kandidatexamen i andra inriktningar kan bli antagen till master, men beroende på deras grad de kommer att krävas för att ta extra kurser med minst 30 högskolepoäng. I så fall deras program kommer att ta minst ett och ett halvt år
  • Standard litteratur: enligt specialisering som de själva väljer studenter antas vara väl förtrogen med:
    • Strategi och miljö
    • Organisation Design
Program undervisas på:
Engelska

Se 4 fler kurser från Vrije Universiteit Amsterdam »

Denna kurs är På campus
Startdatum
Duration
1 år
Heltid
Pris
2,083 EUR
För EEA-studenter 14 600 euro för icke-EES
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag