Företagsrådgivnings

Förvaltnings Consulting specialisering av masterprogrammet i företagsekonomi tar ett år att slutföra. Det är värt 60 poäng och det är undervisas helt på engelska. Förutom att fokusera på dina egna individuella studier och delta i föreläsningar, kommer du att arbeta i små grupper baserade på att aktivera inlärningsmetoder, där du lär dig att skriva och presentera projekt, studera internationella verkliga fall och föra småskalig forskning. Varje individ bedöms utifrån enskilda interimsprov poäng och resultatet av en individ eller grupparbete. Det finns sex kurser som är specifika för denna inriktning. Du kommer att ta fyra av dem från september till december och de två andra kurser på vintern och våren. Det finns också en obligatorisk etik kurs och ett forskningsseminarium. Under slutfasen av programmet kommer du att organisera och genomföra en oberoende vetenskaplig forskningsprojekt som kommer att ligga till grund för din examensarbete. Du kommer att njuta av noggrann övervakning av vår kunniga personal medan du skriver ditt examensarbete.

Karriärmöjligheter


Inriktningen i Management Consulting kommer att förbereda dig för ett jobb i konsult som:

 • en juniorkonsult eller forskarassistent vid ett konsultföretag
 • en junior politisk rådgivare vid ett ministerium eller med lokala myndigheter
 • en intern konsult som arbetar i näringslivet
 • en allmän-bolag management trainee
 • en akademisk forskare inom konsult
 • en oberoende konsult


Hittills har de flesta av våra studenter började sin karriär med konsultföretag. Vissa är för närvarande involverade i stora projekt, bland annat integrering av ING och Postbank i Nederländerna. Andra har tagit upp positioner i konsultföretag med en mer specialiserad inriktning, såsom strategisk rådgivning, IT-konsulttjänster, projektledning eller marknadsundersökningar. Dessa yrkesval beror ofta på en kandidat individuella talanger och intressen, och deras kandidat specialisering.

Management consulting är ett brett yrke och utbudet av tjänster som tillhandahålls av konsulter spridda över olika områden av förvaltningen. Som exempel kan nämnas allmänna och strategisk ledning, human resource management, verksamhetsstyrning, performance management, förändringsarbete och organisationsutveckling.

Behörighetskrav masterprogrammet Business Administration

 • Sökande som har fått en kandidatexamen i företagsekonomi, nationalekonomi eller ekonometri och Operations Research vid Vrije Universiteit Amsterdam automatiskt antagen till masterprogrammet
 • Sökande med minst en kandidatexamen från ett annat ackrediterat universitet är tillåtna om de har en inriktning i företagsekonomi, bevittnades av ingående kunskaper om standarden litteraturen beskrivs nedan (eller motsvarande)
 • Sökande med minst en VU kandidatexamen i andra inriktningar kan bli antagen till master, men beroende på deras grad de kommer att krävas för att ta extra kurser med minst 30 högskolepoäng. I så fall deras program kommer att ta minst ett och ett halvt år
 • Standard litteratur: studenterna förutsätts vara väl förtrogen med:
  • Strategi och miljö
  • Organisation Design
  • Research Methods
Program undervisas på:
Engelska

Se 4 fler kurser från Vrije Universiteit Amsterdam »

Denna kurs är På campus
Startdatum
Duration
1 år
Heltid
Pris
2,083
För EEA-studenter 14 600 euro för icke-EES
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag