Läs den officiella beskrivningen

MBA-programmet är för närvarande vara kvalificerings standard för chefer i tjeckiska och internationella företag och institutioner. Den vänder sig till chefer med yrkeserfarenhet för att kvalificera sig vidare i Human Resources Management och Europeiska unionen. Studenterna kommer att kvalificera sig för att utveckla sin egen top karriär i förvaltningsstrukturer på olika nivåer, särskilt i EU-länderna.

MBA-programmet akademiker blir ledande experter inom personalförvaltningen inom EU: s institutionella, ekonomiska och rättsliga ramar.

Genom MBA studieprogram chefer förvärva ett omfattande system av kunskap och färdigheter behövs för att bygga en framgångsrik karriär inom näringsliv och förvaltning, inklusive den offentliga förvaltningen, särskilt inom utbildning och Human Capital Management.

De utexaminerade har bemästrat på avancerad nivå de europeiska institutionella, ekonomiska och rättsliga ramar med fokus på mänskliga resurser. De är beredda att utveckla sina fortsatta karriärer genom tillämpa teoretiska och praktiska kunskaper direkt till komplexa problem lösa i affärer, entreprenörskap och institutionell förvaltning. De utexaminerade har också behärskar metoder för vidareutbildning, livslångt lärande, och teamledarskap. Deras förmåga att syntetisera teoretisk kunskap och dess praktiska tillämpning i ledande miljön fastställs genom att försvara den slutliga avhandlingen.

De viktigaste profilämnen för MBA-programmet i Human Resources Management och Europeiska unionen är följande: Human Resources Management, europeisk integration, juridiska system, politisk och ekonomisk geografi EU, ekonomisk analys, Organizational Beteende och ledarskap, strategiska och operativa styrningen, problemlösning och krishantering, IT och informationssystem.

Verk studie är organiserad i helgen studieblock (ca 5 helger per termin). Standardlängd studietiden är 1,5 läsår (3 terminer) uppdelade i 5 studieområden. Studien avslutas med försvaret av en avhandling. Akademiker tilldelas yrkestiteln Master of Business Administration (MBA.

2

MBA-programmet har framgångsrikt åter ackrediterade i februari 2015.

Program undervisas på:
Engelska
Denna kurs är Online och Campus-kombinerat
Startdatum
Sept. 2019
Duration
3 terminer
Deltid
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Sept. 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Sept. 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum