Master of Business Administration (MBA), har blivit den akademiska karriären lyft för både företagare och företagsanställda. Globaliseringen kräver MBA-examen med en verkligt internationell verksamhet utbildning.

Med vår MBA i International Business kommer du att få de nödvändiga kunskaper och verktyg för att kunna ta över utmanande positioner med ledningsansvar. För studenter utan tidigare utbildning i Business MBA är det perfekta programmet för att kvalificera dig för chefsbefattningar.

Vår MBA i International Business ansluter teori och praktik och undervisas av lärare med betydande erfarenhet inom sitt yrke. Små grupper möjliggör en mycket interaktiv utbildning. Som våra MBA-studenter måste ha arbetslivserfarenhet för att kunna registrera de enskilda erfarenheter och bakgrunder varje elev gör klasser ännu roligare. Våra lärare använder aktiverande element såsom fallstudier, simuleringar, projekt och presentationer att ge varje elev en möjlighet att enkelt ansluta den förvärvade kunskaper med sina personliga erfarenheter.

Några av kurserna i läroplanen är följande:

Industriell ekonomi (MECO110) - 150 tim, 5 hp

Kursen ger en fördjupad inblick i den ekonomiska ramen och syftet med ekonomiska, särskilt strategiska beslut. För att ge studenterna möjlighet att analysera den ekonomiska miljön och dra slutsatser ur ett ledningsperspektiv, är kursen ägnas åt beskrivning och analys av marknadskrafterna. Baserat på det, är strategiskt beslutsfattande gemensamma aspekten av den andra delen av kursen.

Corporate Finance (CFIN110) - 150 tim, 5 hp

I dagens turbulenta kapitalmarknader, framgångsrika proffs måste vara väl rustade för att hantera de allt mer komplexa utmaningar som ekonomiska beslutsfattandet. Värderings, underskattning och samla in pengar är komplicerade nog på den bästa av tider, men i dagens internationella marknadsplatser och ständigt skiftande globala ekonomin, de är mer utmanande än någonsin.

Performance Measurement and Management (SM120) - 150 tim, 5 hp

Resultatmätning och resultatstyrningen stödja genomförandet av strategier på grundval av prestations åtgärder mot finansiella och icke-finansiella / operationella aspekter. Följaktligen kommer studenterna att lära känna funktion resultatmätning och resultatstyrningen som en del av de övergripande ledningsfunktioner.

International Marketing (IM140) - 150 tim, 5 hp

Internationell marknadsföring i allmänhet fokuserar på globala marknadens möjligheter och hot. Detta innebär att erkänna vilken marknad och organisatoriska ömsesidiga beroendeförhållanden är relevanta för saluföring av produkter och tjänster i internationella miljöer och förstå ledningens utmaningar att gå och vara internationell.

Ledarskap (LEA110) - 150 tim, 5 hp

Deltagarna i kursen får en stor genomslagskraft guide till de väsentliga i det moderna begreppet ledarskap i lärande organisationer med följande nyckelfaktorer: Personlighet (färdigheter), Team (stilar), Organisation (tekniker), och uppgifts (strategier). När det gäller den särskilda karaktären hos International Management blir det också viktigt att ta tvärkulturella aspekter och kulturella särdrag beaktas.

Med inriktning mot marknadsföring, får du förståelse för hur värde skapas och kommuniceras till kunder. Marknadsförare utmärker sig genom sin förståelse för sina kunder och deras förmåga att marknadsföra dessa segment.

Strävan att ständigt förstå de behov och önskemål av era kunder är avgörande för alla organisationer framgång. Marknadsförare och PR-proffs måste forma och påverka inte bara utformningen av produkter samt hur varumärken och organisationer upplevs.

Förstå komplexiteten och dynamiken i traditionella och moderna medier - med att den ständigt växande sociala nätverket landskap - och hur man manövrera dessa är vad skiljas marknadsföring experter från andra branscher.

Som specialiserat sig på marknadsföring kan du:

  • att lära sig om det nuvarande landskapet, trender och frågor i världen av marknadsföring
  • att nå och kommunicera till en global publik med hjälp av moderna marknadsföringsmetoder och metoder
  • anpassa dina erbjudanden till nuvarande behoven hos kunder och skapa optimala sätt att ansluta med dem

Bidragande kurser:

  • Global Brand Management
  • International Consumer Behavior
  • APPLIED marknadsundersökningar
  • Aktuella frågor i internationell marknadsföring
  • Försäljning och prissättning
Program undervisas på:
Engelska
New European College

Se 4 fler kurser från New European College »

Denna kurs är På campus
Startdatum
Okt 2019
Duration
3 terminer
Heltid
Pris
7,945 EUR
per termin
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Okt 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Okt 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Okt 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Slutdatum