MBA-programmet vid Ariel University (AU) är utformat för att utveckla studenternas övergripande syn på ledningen och förbereda dem för att arbeta effektivt i ledande befattningar i företag, regering och icke-statliga organisationer. Programmet följer accepterade MBA-läroplaner vid ledande handelshögskolor i Israel och utomlands och gör det möjligt för deltagarna att lyckas inom olika områden, i Israel och var som helst i världen.

I detta program för engelskspråkiga studenter kommer det första studieåret att genomföras på engelska, med en gradvis övergång till hebreiska medan studenterna lär sig språket, inklusive hebreiska affärsvillkor. Under det andra året hålls studier på hebreiska, men de flesta av de obligatoriska avläsningarna kommer att fortsätta vara på engelska.

Detta tvååriga (sex terminers) program leder till en helt ackrediterad israelisk magisterexamen och ger dig en möjlighet att fördjupa dig i det dagliga livet i Israel.

Program undervisas på:
  • Engelska
  • Hebreiska
Senast uppdaterad Juli 30, 2019
Denna kurs är På campus
Startdatum
Okt 2019
Duration
2 år
Heltid
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Okt 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Okt 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum