Läs den officiella beskrivningen

Att hantera en framgångsrik ideell organisation är mycket lik hantering av ett företag. Concordia University Chicago MBA-specialisering i icke-vinstdrivande hantering tar upp de unika egenskaperna hos en ideell organisation, samtidigt som det ger en solid affärsstöd inom områden som förvaltning, finans och marknadsföring. Vår akademiska historia är djupt rotad i att förbereda eleverna att tjäna andra, och våra professorer exemplifierar denna tradition.


Lärandemål

Concordia University Chicago : s icke-vinstdrivande förvaltning MBA-specialisering och certifikatkurser ger studenterna en grund för den unika juridiska strukturen och uppdraget för ideella organisationer. Eleverna lär sig om reglerna om styrelseformer och styrelseformer, bevilja skrivande och finansieringskällor. Ett centralt mål är att bygga elevernas färdigheter till den punkt där de framgångsrikt kan slutföra ett capstone-projekt om bidragsskrivning, ledning och utvärdering.


Förkunskapskrav

Ingen appavgift, ingen GRE krävs


Curriculum

INTERNATIONELLA STUDENTER: Förutom basprogrammets läroplan anges internationella studenter som deltar i ansikte mot ansikte på CUC campus för att ta seminariet i högre utbildning, en 3-kreditkurs.

  • Introduktion till icke-vinstdrivande organisationer
  • Finansiell förvaltning av icke-vinstdrivande organisationer
  • Ämnen i styrelsens styrelse och ledning av volontärer
  • Fondutveckling och förvaltning


Karriärmöjligheter

Concordia-Chicago MBA i icke-vinstdrivande förvaltning kommer att förbereda dig för att tjäna inom områden som konst, samhällsutveckling, förnybara resurser och sociala tjänster.

  • Verkställande direktör
  • Corporate Partnerships Manager
  • Programdirektör
  • Direktör för framsteg
  • Direktör för Outreach
  • Direktör för utveckling
Program undervisas på:
Engelska

Se 10 fler kurser från Concordia University Chicago »

Senast uppdaterad April 18, 2018
Denna kurs är Online
Startdatum
Aug. 2019
Duration
2 terminer
Heltid
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Aug. 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Aug. 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum