Read the Official Description

Marknadsföringens framtid är otänkbart digital. Dagens snabbt framåtskridande teknik förvandlar affärslandskapet på ett sätt som kräver ett förskjutning i marknadsföringsparadigmet. Marknadsföringsbudgetar växer alltmer från traditionell marknadsföring och reklam till digitala som mobila, sociala medier och videoutgifter fortsätter att öka och förändra mediamarknadens ansikte.

Lärandemål

Concordia University Chicago MBA-specialisering inom digital marknadsföring ger dig de strategiska och analytiska färdigheterna för att styra organisationer i en digital värld som överflödar data om kunder, produkter och interaktioner. De fyra kurser inom denna specialisering är utformade för att hjälpa dig att förstå digital marknadsstrategi och planering, mobil marknadsföring och sociala medier strategier samt digital marknadsföring analytics. Dina organisationer kräver att du förstår viktiga och lämpliga digitala mätvärden och hur du använder dem för att analysera och förbättra digitala marknadsföringsinitiativ och marknadsavkastning. Kandidater kommer framgångsrikt att mäta digitala marknadsföringskampanjer, samtidigt som deras organisationens tillväxtinitiativ uppnås.


Förkunskapskrav

Ingen appavgift, ingen GRE krävs


Curriculum

INTERNATIONELLA STUDENTER: Förutom basprogrammets läroplan anges internationella studenter som deltar i ansikte mot ansikte på CUC campus för att ta seminariet i högre utbildning, en 3-kreditkurs.

  • Digital strategi och planering
  • Digital Marketing Analytics - sociala medier mätning, sökning och webbplats mätning.
  • Social Media Marketing Communications
  • Mobil marknadsföring


Karriärmöjligheter

  • Digital Content Marketing Manager
  • Direktör för Digital Marketing Strategy
  • Digital Brand Manager
  • Digital Marketing Consultant
  • VD för Global Digital Marketing Programs


Artikel: Efterfrågan på digital marknadsföring

De mest populära jobb inom digital marknadsföring visar vad arbetsgivare letar efter av Dave Chaffy.


Efterfrågan på MBA-studenter

Enligt Graduate Management Admissions Council®-undersökningen av 185 företag i 33 länder över hela världen planerar 87 procent av arbetsgivarna att bibehålla (43 procent) eller öka (43 procent) chefer för nya MBA-anställningar. Fyrtiotal svarande är anknutna till företag i Fortune 500 och omfattar 22 från Fortune 100-företag.

Program taught in:
Engelska

See 10 more programs offered by Concordia University Chicago »

Last updated April 18, 2018
Denna kurs är Online
Startdatum
Aug. 2019
Duration
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Aug. 2019
Slutdatum
Application deadline

Aug. 2019

Location
Application deadline
Slutdatum