Read the Official Description

Uppdrag

Huvudmålet med detta program är att utbilda och utrusta personalhanterare med kunskaper och färdigheter som ska göra det möjligt för dem att spela en aktiv och strategisk roll i den övergripande affärsprocessen genom att utforma HR-system och förfaranden som är anpassade till företagets prioriteringar och verksamhet mål.

mål

Målet med detta program är att:

  1. Förmedla elever med erfarenhet och kunskap som behövs för mellersta och högsta karriär inom personalhantering och utveckling.
  2. Ge eleverna de kunskaper och färdigheter som behövs för att arbeta effektivt med mänskliga resurser för att öka medarbetarnas bidrag till organisationseffektivitet

Förkunskapskrav

Varje kandidat som söker tillträde till det 2-åriga MBA-programmet måste ha minst en kandidatexamen (på något område) med minst 2 hektar (50%) eller motsvarande examen som erkänns av universitetsrådet
Kandidater med någon annan kvalifikation som inte anses vara likvärdig kan krävas för att ta ytterligare grundutbildning och / eller forskarutbildning som anses relevanta av institutionen. Inträde för sådana kandidater ska bekräftas med förbehåll för att den godkända kursen / kurserna har fullgjorts.

Framtid, karriär och sysselsättning

Efter examen ska MBA-kandidater uppta såväl mellan- som ledande befattningar i någon företagsorganisation, både inom den offentliga och privata sektorn samt nationella och internationella icke-statliga organisationer.

avgifter

Undervisningsavgiften per år är 2.024.500F CFA för Kamerunerna och 4.039.500 F CFA för utländska studenter.

Program taught in:
Engelska

See 2 more programs offered by Catholic University Of Cameroon »

Last updated July 25, 2018
Denna kurs är Campus based
Startdatum
Feb. 2019
Sept. 2019
Duration
2 år
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Feb. 2019, Sept. 2019
Slutdatum
Application deadline

Feb. 2019, Sept. 2019

Location
Application deadline
Slutdatum