MBA Renewables

Allmänt

Läs mer om det här programmet på institutionens hemsida

Programbeskrivning

Beuth University of Applied Sciences Berlin och Renewables Academy (RENAC) erbjuder gemensamt det första distansprogrammet med chansen att få en civilingenjörsexamen med inriktning på förnybar energi och energieffektivitet - MBA Renewables.

Programmet kombinerar ekonomisk, teknisk, juridisk, politisk och organisatorisk kunskap skräddarsydd för industrin för förnybar energi och energieffektivitet. Tack vare det holistiska tillvägagångssättet får eleverna en översikt över och förstår:

 • olika RE-teknologier och deras tillämpningar och fördelar
 • internationell energipolitik
 • stödmekanismer för grön energiteknik
 • hur man använder dessa teknologier lönsamt inom industrin

MBA Renewables är utformad för 2,5 års deltid studie , inklusive magisterexamen. Vid slutförandet ska studenter utveckla nödvändiga avancerade tvärvetenskapliga färdigheter för att hålla ledande befattningar på den mycket globaliserade marknaden för förnybar energi och energieffektivitetsteknik .

För mer information, besök http://www.mba-renewables.de

Vem är det till?

MBA Renewables har utvecklats för yrkesverksamma som driver en ledande ställning inom industrin för förnybar energi och energieffektivitet. Både deltagare med teknisk bakgrund och icke-tekniker kommer att förbättra sina karriärmöjligheter.

Programstruktur och innehåll

 • Teknik - system och applikationer (förnybar energi, energieffektivitet
 • Lag och energipolitik
 • Ledarskap och ledarskapsförmåga
 • Marknadsföring och projektledning
 • Redovisning och finansiering

Programme description and contents

Utmärkt karriärmöjligheter

Möjliga karriärvägar längs hela värdekedjan:

 • Produktion av komponenter
 • Projektutveckling, genomförande, drift och underhåll
 • Projektfinansiering
 • Konsulttjänster
 • Statliga / icke-statliga organisationer
 • Verktyg, nätoperatörer, regulatorer

erkännande

MBA Renewables har tilldelats tyska ackrediteringsrådet kvalitetssegling och kvalitetssegling av stiftelsen för International Business Administration Accreditation (FIBAA).

Förkunskapskrav

Universitetsexamen

Studenter med en första universitetsexamen (210 högskolepoäng) har rätt att anmäla sig till MBA Renewables.

Språkkunskaper

En annan förutsättning för att studera magisterprogrammet är ett mycket bra budskap för engelska.

Professionell erfarenhet

Efter att ha fullgjort dina första universitetsstudier krävs i regel minst 1-2 års praktisk yrkeserfarenhet inom något område.

För mer information om ansökningsprocess, besök: http://www.mba-renewables.de/application.html

Avgifter och betalning

16 000 € (examineringsavgifter per termin ingår), betalas i 5 delbetalningar om 3 200 euro vardera i början av varje termin plus resekostnader för studietid och muntlig tentamen i Berlin.

Vem är bakom MBA Renewables?

Beuth University of Applied Sciences i Berlin är ett statligt universitet som erbjuder över 70 ackrediterade utbildningsprogram inom teknik, vetenskap och företagsekonomi. Det räknas med mer än 30 års erfarenhet av att genomföra distansutbildningsprogram.

RENAC, en globalt verksamhetsexpert för förnybar energi och energieffektivitet, fungerar som en bro mellan studenter och industrin. Akademin har ett omfattande nätverk av kontakter genom många års samarbete med förnybar energi och energieffektivitetsindustrin.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

The Renewables Academy AG (RENAC), based in Berlin, Germany, is one of the leading international providers for training and capacity building services on renewable energy and energy efficiency. Since ... Läs mer

The Renewables Academy AG (RENAC), based in Berlin, Germany, is one of the leading international providers for training and capacity building services on renewable energy and energy efficiency. Since our founding in January 2008, over 4,500 participants from over 135 nations worldwide have benefited from our expertise in the technology, financing, management and market development of green energy. Läs mindre