Läs den officiella beskrivningen

AACSB Accredited

Fram till nästa nivå i din karriär

Vårt pedagogiska fokus kombinerar viktiga affärsfärdigheter med det globala perspektivet som är avgörande för framgång i det 21: a århundradet.


MBA med sex olika specialiseringar

 • Bokföring
 • Finansiera
 • Internationell verksamhet
 • Förvaltning
 • marknadsföring
 • Läkemedelsförvaltning


4 1 Kombinerade BA-MBA-examen

Liberal Arts eller företag grundutbildning studenter kan tjäna en MBA med ytterligare ett studieår genom detta innovativa alternativ. Designad för den motiverade eleven ger den kombinerade graden dig den bredda perspektiv och tekniska färdigheter som behövs för att hantera företag som är verksamma inom global verksamhet.


Lördag MBA @ FDU

Lördag MBA @ FDU har en balanserad blandning av in-class och online-studier som leder till en MBA på mindre än 21 månader. Konkurrenskraftigt prissatt, är denna 30 till 42-kredit generella MBA ett idealiskt alternativ för företag och icke-företagande stora. Personer med tidigare akademisk bakgrund kan kvalificera sig för att undantas från några eller alla grundkurser (totalt 12 poäng). Hela dagens lördagskurser erbjuds i genomsnitt varje annan helg; resten av andra studier sker online.

MBA Core Curriculum Krav

MBA-programmet består av 42 högskolepoäng. Förutom de krav som fastställs av varje specialisering (10 av 42 högskolepoäng) och Capstone-kursen (2 av 42 högskolepoäng), måste alla elever slutföra Silberman College of Business kärnkrav för MBA-graden (18 av 42 hp) som inkluderar:


Grundkurser (12 hp)

Stiftelsen innehåller sex tvåkurser:

 • ACCT 5012 Finansiell redovisning: Slutanvändare
 • DSCI 5012 Statistisk Data Analys
 • ECON 5012 Ekonomisk Analys
 • FIN 5012 Finansinsatser
 • MGMT 5012 Management Foundation
 • MKTG 5012 Marknadsprinciper

För varje grundkurs beviljar Silbermans högskolans avhoppskredit. Avvikelsepolicyn som reglerar varje kurs fastställs av den institution som ansvarar för kursen. Förfrågningar om undantag måste lämnas in och godkännanden mottas före slutet av studentens första term i programmet. För mer information, se avsnittet om avskrivning av kreditpolicy på MBA-webbplatsen.

Varje upphävande av en grundkurs reducerar antalet erforderliga krediter med det angivna beloppet.


FDU MBA Core (18 hp)

MBA Core består av nio obligatoriska två-kurser. Dessa kurser kan inte avstå från dock är en student berättigad att överföra högst två klasser om dessa krediter har förvärvats i ett MBA-program hos en annan AACSB-ackrediterad institution under de villkor som anges i avsnittet "Överföringskredit" nedan. MBA-kärnan omfattar:

 • ACCT 6012 Managerial Accounting Applications
 • DSCI 6012 Operations och Supply Chain Management
 • ECON 6012 förvaltningsekonomi
 • ENTR 6012 Entreprenörskap
 • FIN 6012 Corporate Finance
 • LAG 6012 Samhälle, Etik
 • MGMT 6012 Organisationsbeteende och ledarskap
 • MIS 6012 Informationssystem för chefer
 • MKTG 6012 Strategisk marknadsföring


Capstone (2 poäng)

Alla MBA-studenter måste, inom de sista 8 studiepoängen av kursen, slutföra:

 • MGMT7012 Global Business Capstone


Internationell studentkrav

Under vissa omständigheter kan det vara nödvändigt för studenter att vidareutveckla sin kunskaper på engelska för att säkerställa akademisk framgång. I dessa fall är det obligatoriskt att eleverna tar engelska för Professional Success Course EPS 5109 samt lab EPS 5119.


OBS! Även om EPS är en nollkurs kurs kan studenter välja att ansöka om tre utvecklingspoäng (med hjälp av EPS) till sin första term plus sex studiepoäng av doktorandutbildning för att slutföra heltidsstudiekrav.


Överföringskredit

Högst 6 icke-godkända krediter av doktorsexamen som krävs för en examen kan godkännas för överföring från ett annat AACSB-ackrediterat college eller universitet under följande förutsättningar:

 • Kursen måste godkännas som en del av studentens studieprogram.
 • Det får inte ha tillämpats på kraven för en annan examen.
 • det måste ha tagits på forskarnivå
 • Det måste ha tagits inom de senaste fem åren. och
 • studenten måste ha fått betyget B eller bättre.

Godkännande av överföringskrediter kommer att göras genom petition till institutionens ordförande. En utskrift av kursen måste vara på fil innan framställningen kan övervägas. Endast betyg för kurser som tagits på Fairleigh Dickinson University eller avlägsnas på campus med tillståndsgetal i kumulativ poängpoäng.

MBA-specialisering


MBA Redovisning


Gradskrav

Alla studenter som ingår i MBA-programmet måste slutföra MBA Core Curriculum utöver de huvudspecifika kraven nedan.

Studenter intresserade av MBA Accounting Specialization uppmanas mycket att planera ett möte med institutionens ordförande för en översyn av CPA examen krav. På grund av den komplicerade uppsättningen regler samt statens variationer kommer avdelningsstolen bäst att kunna bestämma vilka krav en elev behöver mötas innan de sitter för provet. För att schemalägga ett möte vänligen kontakta Dr. Ron West, avdelningsordförande Accounting, Tax and Law.


Specialiseringskrav (10 högskolepoäng)

Obligatoriska kurser

 • ACCT 6630 Intermediate Financial Accounting 1
 • ACCT 6635 Intermediate Financial Accounting 2

Val (Välj en)

 • ACCT 6605 Federal Income Tax I - Individuell
 • ACCT 6640 Avancerad finansiell redovisning
 • ACCT 6617 Kostnadsmätning, plan och kontroll
 • ACCT 6618 Revisionskoncept och metoder
 • ACCT 6800 Graduate Independent Study


MBA Finance


Finansiella problem är en del av nästan varje organisationsbeslut, huruvida organisationen är ett företagsföretag, ideell organisation eller myndighet. Därför är de finansiella cheferna av central betydelse för övergripande planering och kontroll. Även icke-finansiella chefer måste veta tillräckligt med finansiering för att effektivt övervaka ekonomiska problem inom sina kompetensområden.

MBA i finans vid Fairleigh Dickinson University ger eleverna de begrepp och verktyg för att delta i den ekonomiska beslutsprocessen för en rad olika företag och organisationer som behöver särskild förståelse för ekonomisk analys, ekonomisk förvaltning och finansiella system. Studenterna är beredda att utvärdera och rekommendera finansiella strategier tillgängliga för dem i muntlig och skriftlig form.

Eleverna bedriver ett brett utbud av studier för att de ska kunna utvecklas personligen och i sitt yrke. Programmet ger flexibilitet för studenter att välja de olika delområdena inom ekonomi där de kan specialisera sig för deras potentiella karriärbehov.

Denna specialisering erbjuds genom Silbermans Business School på både Fairleigh Dickinson University College i Florham (Madison, NJ) och Metropolitan Campus (Teaneck, NJ). Silberman College of Business innehar prestigefylld ackreditering av AACSB International - Association of Advance Collegiate Schools of Business - som erkänner kvaliteten på sin fakultet, akademiska program och resurser. Mindre än en fjärdedel av alla amerikanska handelshögskolor håller detta erkännande, tilläggsvärde till din doktorsexamen från Fairleigh Dickinson University.


Karriärmöjligheter i ekonomi

Huruvida studentintressen ligger inom värdepappers-, bank- eller försäkringsbranschen eller i en finansiell professionell, har arbetsmöjligheterna inom finansområdet aldrig varit mer lovande.

Kandidater från finansprogrammet får en pedagogisk grund för olika positioner, bland annat kassör, ​​controller, börsmäklare, handelsvaruhandlare, finansiell planerare, kassahanterare, pensionsfondschef, försäkringsjusterare och andra positioner inom investeringar och banker. Möjligheter finns också för framsteg till mellan- och ledande befattningar inom den offentliga, privata och offentliga sektorn. Andra jobb för finans majors inkluderar kredit manager, försäljning, förtroende administrera, ekonomisk planering och förvaltning, fastigheter, företagsekonomisk förvaltning, riskhantering och försäkring, marknadsföring och värdepapper.


Specialfunktioner

Studenter uppmanas att arbeta med fakulteten om forskningsprojekt. Varierade kurser, state-of-the-art finanshandel laboratorier med Bloomberg programvara, välutrustade föreläsningssalar ger finans studenter med en solid förberedelse för inträde i finansvärlden och för karriärutveckling.

Dessutom erbjuder närheten till New York City - världens finanshuvudstad - möjlighet till besök på institutioner som Världsbanken, USA: s statsskatt, New York Stock Exchange, NASDAQ, den amerikanska Börsen, FN och Wall Street. Gästhögtalare från Jefferies Securities, New York Stock Exchange, United Nations, CDnow.com och Music Boulevard har i sin tur besökt universitetet.

Silberman College of Business erbjuder studenterna state-of-the-art datorresurser och tillgång till universitetets omfattande forskningsbibliotek och databaser från hela världen, när som helst.


Gradskrav

Alla studenter som ingår i MBA-programmet måste slutföra MBA Core Curriculum utöver deras specialiseringskrav som anges nedan.


Specialiseringskrav (10 högskolepoäng)

Obligatoriska kurser

 • FIN6701 Strategiska finansiella beslut
 • FIN6721 Finansmarknader och investeringar
 • FIN6731 Portföljförvaltning

Valfria ämnen (Välj två)

 • FIN6742 Global Finance
 • FIN6751 Fusioner och förvärv
 • FIN6800 Graduate Independent Study
 • FIN6801 Seminarium i företagsfinansiering


MBA International Business


Internationell verksamhet som ett forskningsområde

Till följd av den höga graden av global integration och ökande nivåer av politisk instabilitet i hela världen är det absolut nödvändigt att företagen anlitar kunniga yrkesverksamma som kan navigera i det komplexa globala ekonomiska landskapet om de ska lyckas. Fairleigh Dickinson MBA i International Business läroplan ger studenterna den specialiserade och djupgående utbildning som krävs för att framgångsrikt hantera organisationer i dagens komplicerade globala miljö.


Karriärmöjligheter i internationellt företag

Ett stort antal relaterade sysselsättningsmöjligheter finns på detta område med nationella och internationella myndigheter, icke-statliga organisationer, rese- och fritidsbranschen, transport och bankverksamhet inom områden som global företagsverksamhet och internationella finansiella tjänster. Dessutom är detta examensprogram utformat för att ge studenterna en solid akademisk grund för att bedriva doktorandstudier.


Enastående fakultet

Våra välkända fakultetsmedlemmar, både heltid och deltid, har både relevanta terminalkurser och en mängd erfarenheter i den verkliga globala miljön, vilket ger sina verkliga erfarenheter att bära på i klassrummet.


Gradskrav

Alla studenter som ingår i MBA-programmet måste slutföra MBA Core Curriculum utöver deras specialiseringskrav som anges nedan.


Specialiseringskrav (10 högskolepoäng)

(specialiseringskurser som erbjuds på tunnelbana campus)

Obligatoriska kurser

 • IBUS6012 Internationella affärsidéer
 • IBUS6020 Ekonomien för internationell handel

Valfria (Välj tre)

 • IBUS6072 International Management
 • IBUS6706 International Marketing
 • IBUS6742 Global Finance
 • IBUS6800 Graduate Independent Study


MBA Management


MBA i Management är utformad för studenter som vill utveckla de interpersonella och ledande färdigheter som behövs för att avancera till ledarskap i sina företag, samt utveckla ett långsiktigt perspektiv och värdesystem som kommer att tjäna dem hela sin karriär. Studenterna i programmet kommer att förbättra sina kunskaper i att hantera människor och organisationssystem, bygga sina ledarskapsförmåga och bli väl kända i teambyggnad och medarbetarnas motivation. Programmet bygger kunskap om hur affärsstrategi påverkar organisatorisk interaktion med marknaden och hur man strukturerar arbetsplatsen för att förbättra organisationens tillväxt och produktivitet.

Kursutbud betonar

 • Ett tillvägagångssätt för klassrumsinstruktion som helt engagerar studenten i inlärningsprocessen
 • Koncentration på kunskaper och färdigheter som är praktiska och användbara
 • Ett globalt perspektiv som betonar etik och långsiktiga hållbara affärsmetoder
 • Användningen av lagbaserad undervisning och lärande

Det är vårt mål som vår ledning majors vill

 • Ta emot solid begreppsmässig grundning i ledningsdiscipliner
 • Utveckla kompetenser för att bli mycket effektiv individuellt och med andra
 • Utveckla och visa dessa kompetenser med praktisk inlärning, inklusive arbete med konsultprojekt i verklig värld och service till samhället
 • Undergå noggrann bedömning av deras övergripande prestationer
 • Ange ett snabbt spår till framgångsrika och givande karriärer

Vår expertfakultet kombinerar stipendium, affärserfarenhet och undervisningsförmåga för att hjälpa studenter att bli mer medvetna om de utmaningar som står inför globala företagsledare och utveckla de verktyg, kompetenser och långsiktiga tankesätt som behövs för att möta dessa utmaningar. Vår ledarskapsplan lägger fram en strategisk inriktning mot att hantera människor, ledande individer och organisationer genom förändringstider och arbeta med konkreta HR / OD-konsultprojekt. Vi främjar också värdena för etiskt ledarskap och hållbara affärsmetoder.


Karriärmöjligheter

En MBA i Management kan användas för att driva ett brett utbud av karriärmöjligheter. De som redan är anställda inom tekniska verksamhetsområden kan använda sina ledningsgrader för att driva ledarskap och ledarskapsspår i sina företag. Studenter kan också använda sin tillämpade kunskap för att bedriva karriär inom managementkonsulting eller i ledande befattningar på mellannivå.


Gradskrav

Alla studenter som ingår i MBA-programmet måste slutföra MBA Core Curriculum utöver deras specialiseringskrav som anges nedan.


Specialiseringskrav * (10 högskolepoäng)

Obligatoriska kurser

 • MGMT6621 Strategisk Human Resource Management
 • MGMT6633 Ledarskap och förändringshantering
 • MGMT6640 Ledarskapsutvecklingsprojekt
 • MGMT6112 Hantera hållbarhet

Valfri (Välj en)

 • MGMT6625 Hantera en hälsosam arbetskraft
 • MGMT6700 Förhandling och konflikthantering

* Studenter som är specialiserade på Management är skyldiga att ta MGMT7012 Management Capstone som sin huvudstenskurs


MBA-marknadsföring


Marknadsplanen förbereder eleverna en solid grund i grunden för marknadsstrategi, konsumentbeteende och marknadsundersökning.

Studenter bygger på denna grund genom att välja från ett antal marknadsföringfag inom specialområden. Urvalet av valämnen drivs vanligtvis av studenternas karriärmål och inkluderar områden som marknadsundersökning, reklam, försäljning och kampanjer.

Denna specialisering erbjuds på Florham och Metropolitan Campuses.


Gradskrav

Alla studenter som ingår i MBA-programmet måste slutföra MBA Core Curriculum utöver deras specialiseringskrav som anges nedan.


Specialiseringskrav (10 högskolepoäng)

Obligatoriska kurser

 • MKTG6602 Marknadsundersökning
 • MKTG6603 Konsumentbeteende

Valfria (Välj tre)

 • MKTG6605 Marknadsföringskommunikation
 • MKTG6111 Digital Marketing Strategies
 • MKTG6112 Social Media Strategy
 • MKTG6113 Mobile Marketing Strategies
 • MKTG6800 Graduate Independent Study


MBA Pharmaceutical Management


MBA i Pharmaceutical Management Program på Fairleigh Dickinson utmärker sig i att integrera akademisk rigor med verkliga erfarenheter. Delta i hundratals yrkesverksamma inom läkemedels- och biovetenskapsindustrin som för närvarande är inskrivna på FDU. Genom att kontinuerligt bygga en sammanhängande "inlärningskultur" med industrin, erbjuder Pharmaceutical Management MBA en läroplan med direkt relevans för marknadsvärlden.

För närvarande är inskrivna studenter representerade mer än 40 ledande läkemedelsföretag. Klasser hålls på weeknights och lördagar på FDU: s Teaneck och Madison campus. Genom att delta i klasser som är bekvämt placerade att jobba och / eller hemma, studerar studenterna med en fullt ackrediterad MBA-examen med specialiserade kurser inom läkemedelsförvaltning. (Specialiseringskurser på Florham campus)

Delta i en mångsidig studentkår som sträcker sig från inträdesnivå till verkställande svit, från produktion, forskning, ekonomi och redovisning till försäljning och marknadsföring. Nätverk med kollegor vars utbildningsbakgrund varierar från grundutbildningar i liberal konst, vetenskap, teknik och affärer till intjänade mästare och doktorsexamen. Förduga din karriär på FDU.


Gradskrav

Alla studenter som ingår i MBA-programmet måste slutföra MBA Core Curriculum utöver deras specialiseringskrav som anges nedan.


Specialiseringskrav (10 högskolepoäng)

Obligatoriska kurser

 • PHAR6601 Hälsovårdssystem
 • PHAR6690 Hantera värdetillfället

Valfria ämnen (Välj två)

 • PHAR6615 Läkemedelsmarknadsföring och produktutveckling
 • PHAR6640 Förvaltning av forskning och teknik inom läkemedelsindustrin
 • PHAR6650 Förvaltning av produktion, inköp och kvalitetskontroll inom läkemedelsindustrin
 • PHAR6680 Struktur, förordning och strategi för läkemedelsindustrin
 • PHAR6800 Graduate Independent Study
Program undervisas på:
Engelska
Fairleigh Dickinson University - Silberman College of Business
Senast uppdaterad May 28, 2018
Denna kurs är Campus based
Startdatum
Sept. 2019
Duration
4 - 6 terminer
Deltid
Heltid
Pris
1,334 USD
$ 1 305 studieavgift per kredit.
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Sept. 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Sept. 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Sept. 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum