MBA i internrevision

Master of Business Administration i internrevision är utformad för att tillgodose höga akademiska och professionella behov inom den offentliga och privata sektorn i ekonomin. Läroplanen lägger stor vikt vid att förstå koncepten och metoderna för revision, utredningar, försäkringsverksamhet, konsulttjänster och utveckla färdigheter för att tillämpa de underliggande koncepten och tillvägagångssätten för professionella tjänster.

Syftet med programmet är att utrusta akademiker med praktisk kunskap inom internrevision för att utveckla, genomföra, utvärdera och förbättra institutionernas interna kontroller för att fungera som katalysator för kontroll och balans för att maximera företagens värde. Programmet kommer också att förbereda kandidater till certifierad certifierad internrevisor (CIA) eller dess anslutna kvalifikationer.

Programinnehåll:

Principer för internrevision, offentlig sektorrevision, genomförande av revisions- och revisionsrapportering, informationssystem och bedrägeri, revision av informationssystem, hantering av internrevisionsfunktionen, total kvalitetsledning / kvalitetsförbättringsprogram, organisationsbeteende och förvaltning, grunderna för redovisning, information Teknik, Bolagsstyrning, Offentlig sektor Redovisning och regelverk, Ekonomistyrning, Kommunikationsfärdigheter, Företagsstatistik och forskningsmetoder, Global affärsmiljö och ekonomi, Beskattning, Affärsprocess och företagsriskhantering, Strategisk förvaltning, Praktik / Seminarium / Praktikantforum , Projektarbete

Målgrupp:

Företagsledningsledare, praktiserande revisorer för privata och offentliga institutioner, chefer för finansinstitut, verkställande och samarbetspartners av revisionsorgan, revisionskonsulter, samt aspirerade doktorander som vill vara mer effektiva i dagens utmanande näringsliv genom att förvärva en avancerad kvalifikation i Internrevision uppmuntras att ansöka

Varaktighet: 24 månader

Sysselsättningsperspektiv:

Efter avslutad MBA i internrevisionsprogrammet kan deltagarna anställas som interna revisorer i finansiella institutioner, akademiska institutioner, icke-statliga organisationer, företagsorgan, internationella institutioner, internationell offentlig tjänst, kommuner och andra närstående institutioner, byråer och avdelningar

Behörighet:

  • Sökande som söker tillträde till MBA i internrevision måste:
  • Ha en bra första examen från ett erkänt och ackrediterat universitet / institution helst andra klass lägre eller bättre i någon disciplin eller
  • Ha relevant erkänd full yrkeskvalifikation (Chartered Level) t.ex. ACCA, CA, ICAG, ICSA, CPA och CIMA eller,
  • Internationella sökande med examen på grundnivå och engelska kunskaper kan ansöka om vederlag.
Program undervisas på:
Engelska

Se 6 fler kurser från University Of Professional Studies Accra »

Denna kurs är På campus
Startdatum
Sep 2019
Duration
24 månader
Heltid
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Sep 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Sep 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum