Seinäjoki University of Applied Scieces erbjuder ett Masterprogrammet i International Business Management i samarbete med Centria University of Applied Sciences.

Seinäjoki yrkeshögskola har ett gott samarbete med sina internationella nyckelpartner: University of Appilied Sciences Aschaffenburg (Tyskland) och University of Missouri, St Louis (USA). Samarbetet består av deltagande i kurser vid dessa universitet och välkomnande gästföreläsare till exempel.

Aschaffenburg University of Applied Sciences tillsammans med sina akademiska partners från SeAMK och St Louis Missouri, samarbetar för att organisera första internationella sommarskolan tillsammans.

Programmet syftar till att ge utbildning till specialist-och ledningsuppgifter inom företag med internationell verksamhet. Magisterexamen genomförs på ett tvåårigt tidsperspektiv.

Den avancerad nivå (magisterexamen) examen tas vid en yrkeshögskola är en examen på avancerad nivå i den europeiska högre utbildningssystemet och ger samma behörighet för kommunala och statliga kontor som en magisterexamen tagen vid ett universitet.

VEM ÄR Utbildningsprogrammet FÖR?

Du är berättigad om du har en högskoleexamen klar i Finland eller en högskoleexamen inom ämnesområdet klar utanför Finland. Du behöver också ha minst tre års arbetserfarenhet efter högskoleexamen.

VILKA ÄR MÅLEN FÖR PROGRAMMET?

Programmet syftar till att öka yrkeskunskaper av internationella affärer. Efter avslutad programmet, har studenten vuxit till en företagsledning professionell förmåga att självständigt beslutsfattande, som arbetar med ledning eller krävande expertuppgifter i företag som verkar på den internationella marknaden eller planerar att gå internationellt.

Hur är STUDIER ARRANGÖRER?

Multimodala inlärningsmetoder används. Varje kurs innehåller två tvådagarskontakt sessioner på ett genomsnitt. Tyngdpunkten för lärandet är på självständigt arbete samt lösa avlägsna inlärningsuppgifter och studera på nätet. Utvecklingsprojektet är en viktig del av studierna.

INNEHÅLL av studierna

De första årets studier fokuserar på förvaltning och utveckling av små och medelstora i den internationella verksamhetsmiljön. Under det andra året eleverna specialisera sig antingen i ledningen (kurser arrangerade i Karleby) eller internationell marknadsföring (kurser arrangerade i Seinäjoki). Dessutom är modulen studier projektledning tillgängliga för studenter (kurser arrangerade i Seinäjoki och Vasa). Mer om studierna projektledning: ProjectManagementTimetable 16-17.pdf

Den examensarbete består av ett utvecklingsprojekt genomförts för ett företag eller annan organisation. Denna fastsättning visar strukturen av studier: MBA16 timetable.pdf

stipendier

Vid Seinäjoki University of Applied Sciences, kan stipendier beviljas till studenter som krävs för att betala en terminsavgift. Principerna för stipendiesystemet Seinäjoki University of Applied Sciences är följande: Alla första årets studerande, som är skyldiga att betala en studieavgift, kommer att beviljas ett stipendium som täcker 50% av den årliga terminsavgift.

Stipendier för första årets studerande kommer att betalas av den sista dagen i november.

För att vara berättigade till ett stipendium efter det första läsåret skall studenten tillfalla:

  • minst 55 poäng under föregående läsår i en kandidatexamen program
  • minst 20 poäng under föregående termin (halv ett år) i en Master examen

Mängden av stipendium efter det första läsåret:

  • 60% av den årliga terminsavgift för studenter, som har tillkommit de krediter som nämnts ovan med den genomsnittliga betygs 3-5 (skala 0-5).
  • 30% av den årliga terminsavgift för studenter, som har tillkommit de krediter som nämnts ovan med den genomsnittliga betygs 1-2 (skala 0-5).

Stipendier för kvarvarande studenter kommer att betalas av den sista dagen i september varje år.

Program undervisas på:
Engelska
Seinäjoki University of Applied Sciences (SeAMK)
Denna kurs är På campus
Startdatum
Aug 2019
Duration
2 år
Heltid
Pris
7,800 EUR
7800 € per läsår
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Aug 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Aug 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum