MBA General Management

SRH Hochschule Berlin

Programbeskrivning

Läs den officiella beskrivningen

MBA General Management

SRH Hochschule Berlin

Främja din företags expertis

MBA-programmet förbereder proffs för utmanande förvaltningsuppgifter i en dynamisk näringsliv. På tre terminer förvärvar du allmän ledningskunskap och utvecklar hållbara strategier och färdigheter för att möta kraven i en global ekonomi, förstår komplexa marknader och tar socialt ansvar.

Innehåll, mål och kursstruktur

Detta MBA-program på SRH Hochschule Berlin förbereder eleverna för krävande uppgifter i alla typer av ledande befattningar. Det ger eleverna en god förståelse för klassiska ledningsområden som ekonomi, personal och marknadsföring. Det innovativa tillvägagångssättet betonar hållbart beslutsfattande, interkulturell intelligens och ledningsetik. Läroplanen fokuserar på kommunikations- och förhandlingsförmåga - färdigheter som är viktiga för att lyckas i dagens affärsverksamhet.

Ledningsteknikerna som lärs ut i de 15 modulerna förbereder chefer för att svara på utmaningarna i en alltmer komplex arbetsmiljö. I denna snabba och konkurrenskraftiga miljö är det nödvändigt att vara kreativ, ha ett eget värdesystem och fatta hållbara beslut baserat på förmågan att förutse framtida utveckling. Chefer och unga yrkesverksamma drar nytta av ett kompetensbaserat inlärningsmetod som främjar tvärvetenskapligt tänkande och teambyggande färdigheter.

Innehåll

Ansvar

 • Teambyggnad och kommunikation
 • Ledarskap och ledningsetik
 • Human Resources Management

Beslutsfattande och Rationalitet

 • Komplexitet och beslutsfattande
 • Informations- och kommunikationsteknik
 • Finans och redovisning

globalt tänkande

 • Globalisering, samhälle och ansvar
 • mellan kulturerna Intelligence
 • Kvalitetsledning och International Supply Chain Management

Kommunikation & Collaboration

 • Förtroende och samarbete
 • Corporate Communication och samarbete
 • Internationell marknadsföring

öva på

 • företag Project
 • Projektledning

examensarbete

Examensarbete Ny: MBA-studenter har möjlighet att välja valfria extrautbildade MBA-kurser som uppfyller och utökar sin professionella och personliga profil, till exempel:

 • management hållbarhet
 • Knowledge Management
 • Trends and Paradigm Shifts
 • Informell organisationsdesign

Karriärperspektiv

Akademiker i den Allmän Management MBA-programmet Utveckla sina personligheter och lära sig att fatta ansvarsfulla beslut. Deras framgång kommer från en hållbar och visionär ledning. Eleverna använder sin kreativitet och deras värderingar för att initiera förändring - i företag, föreningar eller icke-statliga organisationer.

Vår MBA kvalificerar dig nya utmaningar och hjälper dig att driva dina nästa ledande befattningar. Använd din expertis, utöka ditt nätverk och bli förberedd för krävande nya uppgifter och karriärmöjligheter i olika sektorer och länder.

Fortsätt en doktorsexamen

MBA-graden förbereder dig inte bara för ledande befattningar, men också för en akademisk karriär och en doktorand.

Tillämpning

Få din karriär påbörjad vid SRH Hochschule Berlin och ansöka om vårt MBA-program. Här hittar du information om antagningskrav och dina nästa steg mot studier på SRH.

Du kan starta din MBA på SRH Hochschule Berlin under sommar- och vintersemester. Ansök bara online nu. Vi kommer att kontrollera din ansökan noga och, om dokumenten är i ordning, inbjuder dig att vår urvalsprocess. Processen består av en intervju och ett skriftligt prov. Deltagandet i processen är gratis.

Behörighetskrav

Förkunskapskraven varierar beroende på kandidatens pedagogiska bakgrund och nationalitet. De grundläggande kraven är:

 • Kandidatexamen eller motsvarande
 • Framgångsrikt deltagande i urvalsprocessen
 • Bevis på minst två års arbetslivserfarenhet
 • Bevis på engelska språkkunskaper.

Tillämpningar av internationella kandidater undersöks individuellt för att bestämma om de uppfyller behörighetskraven.

Bevis på språkkunskaper

Följande engelska färdighetsprov accepteras:

 • TOEFL 87 ibt
 • TOEIC Listening / Reading 785, Speaking 160, Skrivning 150
 • IELTS (akademisk): lägsta poäng på 6,5 (minst 6,0 för varje färdighet)
 • CAE (grad A, B eller C)
 • CPE (grad A, B eller C)
 • Pearson English Test Academic (PTE-A): 59 poäng

En internationell MBA med ett innovativt tillvägagångssätt

Utöver en solid managementutbildning spelar utvecklingen av mjuka och tvärvetenskapliga färdigheter en grundläggande roll i MBA-programmet. Det innovativa pedagogiska tillvägagångssättet bygger på deltagarnas professionella kunskaper och uppmuntrar systematiskt utbyte med andra chefer. Använd de senaste hanteringsmetoderna och metoderna inom olika områden och kvalificera dig för din nästa ledningsposition i en rad olika branscher och länder.

Specialfunktioner:

 • Intensivt heltidsprogram på engelska
 • Innovativt tillvägagångssätt med fokus på allmän ledning, hållbarhet och internationell verksamhet
 • Utbyta erfarenheter med chefer från hela världen
 • Ta extra kursutbildning för att förbättra din profil

Fördel: Internationell orientering

SRH Hochschule Berlin är internationell. På vår campus ensam möter du föreläsare och studenter från över 75 nationer! Universitetets internationella profil och vår studentkropps interkulturella karaktär ger en unik miljö för professionell och personlig tillväxt. Det engelsktalande programmet gör att du kan förbättra dina interkulturella och språkliga färdigheter. SRH erbjuder idealiska förutsättningar för att frodas i en mångkulturell värld.

Denna skola erbjuder program i:
 • Engelska
Varaktighet & Pris
Denna kurs är På campus
Start Date
Startdatum
Mar. 2019
Sept. 2019
Duration
Varaktighet
3 terminer
Heltid
Price
Pris
1,100 EUR
Avgifterna kan fördelas över programmets löptid och kan betalas månadsvis. En extra anmälningsavgift på 250 € betalas en gång i början av programmet.
Information
Deadline
Locations
Tyskland - Berlin, Berlin
Startdatum : Mar. 2019
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Startdatum : Sept. 2019
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Dates
Mar. 2019
Tyskland - Berlin, Berlin
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Sept. 2019
Tyskland - Berlin, Berlin
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan