Läs den officiella beskrivningen

MBA I Internationell Förvaltning (Apeldoorn och Amsterdam)

kursinnehåll

 • Kursens namn: MBA - Master of Business Administration (heltid)
 • Kurs Typ: MBA - Magisterexamen I Företagsekonomi (Heltid)
 • Kurssektor: Business
 • Kursens längd: 18 månader
 • Credits: 180 UK CATS / 90 EU EC
 • Inträdespoäng per år: 6 x inträde per år möjligt
 • Nästa startdatum: 21 maj 2018, 27 augusti 2018, 15 oktober 2018
 • Grad eller Kvalifikation: Magister i företagsekonomi (MBA) ackrediterad av FIBAA
 • Plats: Amsterdam
 • Undervisningsavgift: 18.300 euro (Amsterdam)

Introduktion

Internationella handelshögskolan erbjuds på Wittenborgs Amsterdam- och Apeldoorn-campus.

Det låter eleverna följa moduler eller delar av moduler på respektive campus och lärs av ett internationellt team av lärare och forskare från akademi och industri.

I-MBA-examensprogrammet riktar sig till studenter med företagsekonomi och icke-företagsekonomisk karriär. Kandidaterna har haft minst 3 års erfarenhet av att arbeta i företag och organisationer i en roll som hanterar människor eller processer, eller båda.

Kandidater till Wittenborg MBA talar bra engelska och har arbetat i en internationell miljö.

"Wittenberg MBA-examen syftar till att ge akademiker kompetens och kompetens för att uppfylla ledande befattningar inom företagsekonomi, både inom den offentliga och privata sektorn. Dessa positioner kan innefatta ledning eller beslutsfattande positioner i stora organisationer samt ledningspositioner i små och medelstora företag (små och medelstora företag). Målet är att studenterna kan kritiskt analysera och utvärdera olika utvecklingar inom en organisation så att de kan bilda, skapa och inleda policyer, visioner och mål och lösningar inom den organisationen. De ska kunna analysera strategiska processer och visioner för ett företag eller en organisation och använda och analysera tillämpa och implementera verktyg för att förnya, optimera och (om) strukturera dessa processer med hjälp av ett integrerat tillvägagångssätt. Ur ett internationellt perspektiv ska eleverna lära sig att analysera miljön som de befinner sig i och anpassa sitt beteende och roll enligt de makro- och mikromiljöer de befinner sig i "

Kursinnehåll

MBA består av 3 faser som görs konkret i tre terminer. Den kan följas heltid (18 månader) eller deltid (24-36 månader)

I Semester 1 följer eleverna 6 kärna I-MBA-moduler. Dessa moduler innehåller ett antal klassiska funktionella affärsförvaltningsområden som, förutom genom former av klassisk kunskapsdelegation, kommer att förstås av reflekterande lärande, dvs lärande där studenter reflekterar över sin tidigare arbetslivserfarenhet eller, i fall av deltidsstudenter , på deras nuvarande arbets- och sysselsättningsorganisation mot bakgrund av materialet i de olika modulerna.

Semester 1 Moduler:

 • Management Accounting
 • Internationell marknadsföring
 • Forskningsmetoder Introduktion
 • International Human Resource Management
 • Internationella affärsverksamheter
 • Internationell förvaltning
 • Informationshantering

Reflekterande lärande bidrar till att utveckla kritiskt tänkande, självmedvetenhet och analytiska färdigheter. Det innebär en individ i en reflekterande process.

Termin 2 visar en serie moduler som gör det möjligt för studerande att studera djupare inom områdena globalisering och strategisk förvaltning samt att välja specialiserade valfria ämnen för att fördjupa sina kunskaper.

Under Semester 2, huvudmodulerna Corporate Sustainability and Globalization, Society

Semester 2 Moduler

 • Forskningsmetoder (slutprojekt)
 • Globalisering, Samhälle
 • Corporate Sustainability
 • Företagsstatistik
 • Global Strategic Management
 • International Consultancy
 • Projektmodul (3 projektveckor)

Under semester 1 och 2 arbetar studenter med en PDP-portfölj som avslutar tre sammankopplade projektveckor i Semester 2 där studenter arbetar i team för att genomföra ett konsultarbete för en regional organisation. Det kan finnas 1 eller flera projekt, beroende på vad som är tillgängligt, och under PDP och Project Module styrs eleverna av sin handledare.

Termin 3 är helt tilldelad slutprojektet, där eleverna genomför ett forskningsprojekt, företrädesvis initierat av ett företag eller en icke-företagsorganisation som är associerad med Wittenborg. Slutprojektet (åtminstone) kommer att kombinera teori, forskning och praktisk tillämpning.

Studieområde

Inom MBA-programmet är Semester 1-modulerna i grunden handlade om klassiska "funktionella" ledningsämnen, men i motsats till andra MBA-varianter är modulerna specifikt inriktade på en internationell miljö.

Under denna termin kommer Wittenborg att stimulera en tvärfunktionell orientering genom fall och diskussioner om hur en moduls ämne kan bidra till företagets övergripande resultat och där samarbetet mellan de olika funktionsområdena kan stödja detta. I ett ämne som Supply Chain Management (som i det nuvarande MBA-programmet ingår i Operational Management ) är funktionell integration ett problem som måste åtgärdas innan man tänker på det "utökade företaget" (integrering med andra länkar i kedjan).

För att ge ett annat exempel kan det Balanced Scorecard (som ingår i Management Accounting ) vara mycket positivt för att se länkarna mellan ett företags funktionsområden och aktiviteter. och på grund av det kan framkalla en tvärvetenskaplig synvinkel . Dessutom är ett kritiskt perspektiv nödvändigt, det är viktigt att diskutera inom ramen för de olika funktionella områdena (omfattas av modulerna som programmerade) de problem som avses med begrepp som "silos", compartmentalization, dåligt organisatoriskt DNA, organisatorisk myopi och syndromet "inte uppfunnit här". Sådana diskussioner främjar en vision som avslöjar departementstänkande och omfattar tvärvetenskapliga ideer.

Semester 2-modulerna öppnar i sin natur olika tvärvetenskapliga perspektiv. I synnerhet är modulerna för företagshållbarhet , strategisk förvaltning och företagsstatistik inriktad på att koppla samman begrepp och data av olika slag som möjliggör en tvärvetenskaplig förståelse av företagsfrågor. Andra ämnen, som globalisering , samhälle och kultur, entreprenörskap och innovation presenterar synpunkter på företags- och entreprenörsverksamhet som skär över de smala gränserna för de traditionella disciplinära och professionella skillnaderna.

De 3 projektveckorna i Semester 2 är speciellt utformade för att främja tvärvetenskapligt tänkande, eftersom de samordnade uppdrag som ges till de studerande av de berörda organisationerna kräver ett brett problemlösande, analytiskt tillvägagångssätt, inlärning av erfarenhet och kunskap från en rad affärsområden och användande av en kombinerat tillvägagångssätt för att erbjuda rimliga lösningar och strategier. Från en studerandes perspektiv har en personlig utvecklingsplan redan fastställts under termin 1, under handledningssessionerna, och det optimala målet är att de tre projektveckorna ska kopplas samman genom att skapa tvärvetenskapliga teman som går genom huvudprojektorn i samband med mindre projekt.

Karriärmöjligheter

MBA Förbättra Din Karriär!

MBA-kandidater är ofta snabbspårade till ledande befattningar och detta MBA-program har utformats för dem som vill utöva ledande befattningar eller som förberedelser för vidare studier i näringslivet, till exempel en DBA eller en doktorsavhandling.

MBA kommer att vidare karriärerna av

 • Holländska eller andra EU-kandidater som arbetar i en organisation, hanterar människor eller processer och ser ut att förbättra sina karriärmöjligheter inom deras nuvarande anställningsställning. Dessa studenter stöds av sin arbetsgivare och kan studera programmet på deltid.
 • Holländare eller andra EU-kandidater som har arbetat i en organisation, hanterar människor eller processer och söker en heltids MBA-program som ökar deras möjligheter till anställbarhet på en internationell marknad.
 • Internationella utexaminerade i Nederländerna, som har avslutat en kandidatexamen och har arbetat i en organisation med ansvar för att hantera människor eller processer, som vill förbättra sina karriärmöjligheter, antingen hos sin nuvarande arbetsgivare eller i sökandet efter en ny möjlighet.
 • Internationella studenter över hela världen, från affärs eller icke-affärsområden, med bevisat antal år som hanterar människor eller processer inom en organisation. Dessa studenter letar efter ett engelsklärd internationellt orienterat MBA-program som kan ge dem möjligheter att förbättra sina karriärmöjligheter på arbetsmarknaden, antingen hemma eller i Nederländerna, antingen hos sin nuvarande arbetsgivare eller hos en ny organisation, och eventuellt fortsätta sina studier på högre nivå.

Ingångskrav

Förkunskapskrav (kriterier) för MBA är följande:

 • en kandidatexamen eller motsvarande erkänd kvalifikation
  • Sökande uppmanas att ge en akademisk referens från sitt tidigare utbildningsinstitut;
  • Det är inte nödvändigt att ha erhållit en kandidatexamen från företagsekonomiska domänen, men i sin examen måste studenten ha genomfört en akademisk arbetsdel (slutprojekt eller avhandling) som visar en viss akademisk skriftlig och forskningserfarenhet.
 • minst 3 års yrkeserfarenhet
 • 5 års yrkeserfarenhet föredragen
 • Sökande uppmanas att lämna en referens från ett företag eller en organisation där de har arbetat

Engelska språkkrav

IELTS 6,5 eller TOEFL ekvivalent. Klicka här för en översikt över motsvarande poäng.

TOEFL-koden i Wittenborg är 4889.

Med krav på arbetslivserfarenhet återspeglar antagningskraven de nationella kraven i Nederländerna för inresa till en professionell mästare som MBA i internationell ledning. Det engelska språkkunskapskravet är ½ en poäng högre än de minsta nationella kraven i Nederländerna.

Urvalsförfarande

Det finns inget specifikt urvalsförfarande för studenter som vill gå in i MBA, men studenter utanför EU (visum) "screenas" enligt bakgrunden för att institutet ska kunna garantera sin invandringsstatus.

Screeningen omfattar en intervju, samling och korrelation av alla IND-obligatoriska handlingar, inklusive bevis på tillräckliga medel, med beaktande av eventuella stipendier från Wittenborg (t.ex. Orange Tulip Scholarship) eller av tredje part (NUFFIC, EU, etc.).

Sökande är skyldiga att lämna ett motiveringsbrev där de beskriver orsakerna till valet av Wittenborgs program samt orsaken till att de vill studera i Nederländerna (internationella studenter). Studentmotivering är viktigt eftersom programmen kräver och speciellt för internationella studenter finns ett kriterium att de slutar minst 50% av alla sina studiepoäng på ett år.

Ansökningsfrister

Internationella studenter som inte bor i Europeiska unionen (EU) måste ansöka 6-8 veckor före dagen för valet.

Studenter som bor i EU måste ansöka 2-4 veckor före valdagen.

Om du inte ansöker före deadline kommer din ansökan automatiskt att ändras till en ansökan om inskrivning till nästa block om du inte vill ha något annat.

Program undervisas på:
Engelska

Se 5 fler kurser från Wittenborg University of Applied Sciences »

Senast uppdaterad February 20, 2019
Denna kurs är Campus based
Startdatum
Öppen registrering
Duration
1 - 2 år
Deltid
Heltid
Pris
18,300 EUR
Deadline
Kontakt Skolan
International students: must apply 6-8 weeks before the entry date of choice. Students living in the EU: must apply 2-4 weeks before the entry date of choice.
Kontakt Skolan
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Kontakt Skolan
International students: must apply 6-8 weeks before the entry date of choice. Students living in the EU: must apply 2-4 weeks before the entry date of choice.
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Öppen registrering

Location
Sista anmälningsdag
Kontakt Skolan
International students: must apply 6-8 weeks before the entry date of choice. Students living in the EU: must apply 2-4 weeks before the entry date of choice.
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Slutdatum