Global Healthcare Management MBA (GHCM MBA) Programöversikt


1. Field: Healthcare Management


2. Examensarbete: Civilingenjörsekonomiska ledningen


3. Prospektiva studenter


- Chefer på universitetssjukhus, sjukhus i offentliga och civila sektorer
- Läkare, sjuksköterskor och sjukhuspersonal
- Medarbetare inom sjukvården och läkemedelsindustrin
- Regeringsanställda i hälso- och sjukvårdsministeriet, välfärds- och familjefrågor och närstående organisationer i offentliga och civila sektorer
- Andra intresserade av vårdhantering


4. Krav på examen: 14 kurser (45 hp)


5. Programmets längd: Två akademiska år (4 terminer)

Mål


Programmets huvudsyfte är att producera professionella chefer inom sjukvårdsverksamheten som har kunskaper och färdigheter inom vården av vården inom globaliseringen av vårdmarknaderna.

Särskilda mål är:

  • Förståelse av de grundläggande begreppen och principerna inom vårdhantering
  • Utveckling av förmåga att lösa problem på ett kreativt och integrerat sätt för att förbättra vårdkvaliteten och förbättra kundnöjdheten
  • Utveckling av förmåga att formulera strategier för att öka effektiviteten och konkurrenskraften i vården
  • Utveckling av förmåga att inrätta utländska marknadsinträdesstrategier för hushållsorganisationer

Programfunktioner

  • Tvärvetenskapligt tillvägagångssätt för att kombinera hälsovårdstjänster och förvaltning
  • Tillämpning av teorier genom en rad olika fallstudier och teamprojekt
  • Utför forskningsprojekt om aktuella problem inom hälsovårdsbranschen
  • Gästföreläsningar av experter inom vårdindustrin

Hälso- och sjukvårdsledning i globaliseringens era


Med öppnandet av den koreanska sjukvårdsmarknaden förväntas många utländska vårdorganisationer komma in på den koreanska marknaden. Kundernas förväntningar på kvaliteten på vården blir också ständigt högre idag. Till följd av dessa makro- och mikroförändringar förväntas konkurrensen inom vårdindustrin bli alltmer intensiv inom en snar framtid.


Därför är det brådskande för många vårdorganisationer att säkra konkurrensfördelar genom förbättring av vård och vård, effektiv hantering av mänskliga resurser och förbättring av vårdprocesser. Det är också nödvändigt att sjukvårdsorganisationer utvecklar strategier för att komma in på utländska marknader med strategier med konkurrenskraftiga styrkor.


I den här tiden med globalisering är kompetenta professionella chefer utrustade med kunskaper och färdigheter inom vården service oumbärliga för framgångsrik hantering av vårdorganisationer.

Program undervisas på:
Engelska

Se 4 fler kurser från Hanyang University School of Business »

Denna kurs är På campus
Startdatum
Mar 2020
Duration
2 år
Deltid
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Mar 2020
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Mar 2020

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum