Läs den officiella beskrivningen

Det verkställande MBA-programmet erbjuder en unik pedagogisk erfarenhet inriktad på internationellt ledarskap och hanteringsmetoder som är tillämpliga på nuvarande och framtida organisatoriska ledare både inom den privata och offentliga sektorn. Undervisningen är genomsynad med en uppfattning om att individen är den viktigaste tillgången inom vilken verksamhet som helst. Därför blir du utbildad som en expert som professionellt förvaltar och förstärker det mänskliga kapitalet i din organisation.

Programmet äger rum på Stockholms Business School i Kräftriket, beläget i Brunnsviken och på en plats i centrala Stockholm. EMBA-programmet utgörs av femton kurser och en avhandling som kombineras med 60 ECTS-poäng. Varje termin består av fyra obligatoriska kurser (3 ECTS) i de tre första terminerna samt en internationell företagsvecka och en kurs i personlig utveckling som sträcker sig genom hela programmet. Den fjärde terminen består av en avhandling (15 hp) som genomförs med stöd av rådgivare. Vid behov tillåts en studieavbrott för en eller två terminer.

Undervisningsspråket är huvudsakligen svenska, men mest litteratur och viss undervisning kommer att vara på engelska.

betygs~~POS=TRUNC

För att kunna fullfölja kursen krävs minst 75% närvaro. Varje kursmodul är graderad genom en individuell skriftlig uppgift. Huvuddelen av vikten läggs på den individuella uppgiften där deltagarna kombinerar den teoretiska kunskap som förvärvats inom ramen för deras organisation.

Certifikat

Efter avslutad utbildning ges deltagarna en MSc i företagsekonomi (60 hp) från Stockholms universitet. Certifikat från handelshögskolan kommer också att beviljas för att slutföra master i företagsekonomi.

Mer information på vår hemsida www.sbs.su.se/emba

Program undervisas på:
Engelska
Svenska
Denna kurs är På campus
Startdatum
Duration
4 terminer
Deltid
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag