Civilingenjörs Business Administration (större Ekonomi, Marknadsföring Und Cd)

University of Cologne Faculty of Management, Economics and Social Sciences

Programbeskrivning

Läs den officiella beskrivningen

EFMD Equis Accredited

Civilingenjörs Business Administration (större Ekonomi, Marknadsföring Und Cd)

University of Cologne Faculty of Management, Economics and Social Sciences

Masterprogrammet företagsekonomi består av 120 ECTS- (European Credit Transfer System) Poäng och är utformad som en 4-termin heltid program. Det är en rad magisterexamen bygger på en kandidatexamen inom området företagsekonomi.

Att kunna välja mellan sex olika specialområden, kommer du att välja en större och börja fokusera på att respektive fält från början. Kan sätta fokus på följande områden inom företagsekonomi:

 • Redovisning och beskattning (program ges på engelska och tyska)
 • Corporate Development (program helt ges på engelska)
 • Finance (program helt ges på engelska)
 • Marknadsföring (program helt ges på engelska)
 • Media och Technology Management (program ges på engelska och tyska)
 • Supply Chain Management (program ges på engelska och tyska)

Den Core och Advanced Avsnitt, Som innehåller 18 poäng, kommer att täcka metodiska grunderna i respektive större. Den Inriktning Avsnitt lär allvarliga specifika grunderna och dessutom avancerade färdigheter inom samma område. Detta avsnitt består av 48 poäng. Den Kompletterande Avsnitt fungerar som en extra sektion för att utveckla en mer specifik profil - antingen genom att fördjupa och specialiserar sig eller genom att diversifiera kunskap. Ytterligare moduler från företagsekonomi samt från samhällsvetenskap eller ekonomi är tillgängliga för studenter. Detta område omfattar 24 poäng.

FINANSIERA

Innehåll

Den stora i finans syftar till att förmedla kunskaper om kapitalinstrument samt metoder för intern finansiering företag. I bank- och försäkringssektorn, har frågan om riskmätning och kontroll alltmer aktualiserats på grund av strängare tillsynsregler.

Prioriteringar

Finanser, corporate finance, bank och försäkring

Karriärmöjligheter

Denna stora förbereder studenterna för en karriär inom finanssektorn - inom företag, banker, försäkringsbolag och andra leverantörer av finansiella tjänster, till exempel investeringar eller leasingbolag. Även ekonomiavdelningar i konsult- och revisionsbyråer har råd med en mängd sysselsättningsutsikterna. Jobb inom investment banking, kapitalförvaltning och motsvarande områdena konsultverksamhet, som regel kräver djup kunskap om företagens redovisning och bedömning samt portföljförvaltning.

MARKNADSFÖRING

Innehåll

Den stora i marknadsföring syftar till att förmedla metoder och instrument för marknadsorienterad företagsledning. Stolarna är inblandade samarbetar i stor utsträckning i empiriskt och internationellt inriktad utbildning och forskning. Dessutom förfogar Institutionen för utmärkta kontakter till ett stort antal företag, ekonomiska institut och konsultföretag. Många moduler erbjuds på engelska.

Prioriteringar

Kundhantering, brand management, marknadsundersökningar

Karriärmöjligheter

Utbyten mellan företag och studenter upprättas och främjas genom gästföreläsningar och seminarier, ge alla elever att uppskatta den praktiska betydelsen av den kunskap de har fått under sin masterkurser. De kompetenser som förvärvats i denna huvudområdet för utbildningen framför allt förbereda de studerande för framtida förvaltningsuppgifter samt ledande befattningar inom tillverkning och kommersiella företag, det vill säga marknadsföring och försäljning.

företagsutveckling

Innehåll

Metoder och instrument för strategisk företagsledning och utveckling samt human resource management transporteras på djupet. Många av de moduler erbjuds på det engelska språket.

Prioriteringar

Företagsutveckling, strategisk ledning och strategisk human resource management

Karriärmöjligheter

Dessa studier öppnar långtgående framtidsutsikter för yrkeslivet inom både företagsledning och rådgivning, tillsammans med specialisering alternativ - beroende på de ämnen som valts - i human resource management eller strategisk organisatorisk design och utveckling. Det gäller privata och offentliga institutioner samt de mångfaldiga aktiviteter i rådgivning.

Behörighetskrav

Behörighetskraven måste vara uppfyllda förrän sista ansökningsdag:

Kandidatexamen

Tillämpning i fråga om oavslutade kandidatexamen studier: I de fall där nuvarande kandidatstudier har inte helt avslutade, är tillämpning tillåten om den sökande har tjänat minst 80% av de obligatoriska poäng och kommer att ha uppnått de återstående resultaten den 30 september senast . De särskilda antagningskriterier som styr den utsedda studier (inklusive den totala betyget) måste redan har uppfyllts utifrån de provresultat som finns vid tidpunkten för ansökan.

Övergripande kvalitet av minst 2,7 (tysk kvalitet) i kandidatexamen Uppfyllelse av följande ämnesrelaterade krav

 • Minst 48 högskolepoäng i företagsekonomi
 • Minst 18 högskolepoäng i nationalekonomi
 • Minst 15 högskolepoäng i statistik / Matematik

Språkkrav: Kunskaper Englisch språk på nivå B2.

Denna skola erbjuder program i:
 • Engelska
 • Tysk
Varaktighet & Pris
Denna kurs är På campus
Start Date
Startdatum
Okt. 2018
Duration
Varaktighet
4 terminer
Heltid
Price
Pris
-
Information
Deadline
Locations
Tyskland - Köln, Nordrhein-Westfalen
Startdatum: Okt. 2018
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Dates
Okt. 2018
Tyskland - Köln, Nordrhein-Westfalen
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Price € 261 per termin incl.public transport biljett