Känd som hemma i Amazonas regnskog, är Brasilien det största landet i Latinamerika. Det är också den största portugisisktalande land i världen, ger det skillnad på de portugisiskspråkiga människor. Brasilien har också skillnaden av gränsar alla sydamerikanska länder, med undantag av Ecuador och Chili. Eftersom Brasilien innehåller världens 's sjunde största ekonomin i både BNP och köpkraft, och är en av världens ' s snabbast växande ekonomier, är affärer i Brasilien en lovande fält. Det betraktas som en framväxande global makt och är redo att ha en stark ställning i den globala ekonomin i en nära framtid.

Universitet i Brasilien