Studieprogram inom företagsekonomi/business

MBA- och EMBA-program är avancerade akademiska program som erbjuds av handelshögskolor eller av företagsekonomiska fakultet på universitet. Program inom företagsekonomi finner man vid universitet och högskolor i hela världen, och det finns många olika sorters program. De som har en MBA eller en EMBA får en solid förståelse för näringslivet och företagsekonomi, såväl som de kritiska, analytiska och strategiska strategier som är nödvändiga för en ledarposition.

Många universitet runt om i världen erbjuder MBA och EMBA, online, deltid samt på campus. Det är vanligt att studenterna specialiserar sig inom ett företagsekonomiskt område, såsom Internationella affärer, marknadsföring, entreprenörskap, projektledning, osv.

Mängden olika företagsekonomiska program kan vara överväldigande, men inte låt det stoppa dig! Börja söka genom att titta på de mest populära företagsekonomiska programmen nedan.

Nyligen tillagda MBA och EMBA

Toulouse Business School

Aerospace MBA

Oktober 16, 2018
Aerospace MBA ger en världsklass utbildning effektivt och bekvämt för erfarna chefer som vill utveckla sin internationella ledningskompetens och ledarskap inom flygindustrin.

Long Island University

Master i företagsekonomi - LIU Post

Oktober 15, 2018
En Master of Business Administration (MBA) öppnar dörrar för karriärmöjligheter långt bortom finanssektorn. Faktum är att informationsteknik, energi, läkemedel och hälso-och sjukvård är bland industrier som såg tvåsiffrig tillväxt i MBA-anställning förra året och sysselsättningsutsikterna för MBA-kandidater är uppe över hela världen, enligt GMAC Corporate… [+] Recruiters Survey 2014. [-]

The Abu Dhabi School of Management

Master of Business Administration

Oktober 12, 2018
ADSM MBA-programmet fokuserar på entreprenörskap och innovation levereras i samarbete med Imperial College Business School, en av världens högsta rankade handelshögskolor. Det skapar strategiska ledare som söker lösningar på globala problem med lokal och internationell expertis. Vår MBA är en av de mest unika i UAE och GCC regionen. Oavsett om du arb… [+]etar för en stor organisation eller tänker på att starta ditt eget företag, utvecklar ADSM MBA innovation och entreprenörskap för att hjälpa dig att driva nya möjligheter och möta globala utmaningar. [-]

Universitet i Sverige

Ändra plats

Vad är företagsekonomi?

Företagsekonomi, eller som det på engelska kallas Business Studies, är en akademisk disciplin som förenar redovisning, marknadsföring, organisationsstudier och finans. Termen kan också appliceras på det mer allmänna studiet av "business" som ett akademiskt ämnesområde, som sedan delas upp i underkategorier såsom internationell handel, affärsteknologi, riskhantering, marknadsföring, arbetsmarknadsrelationer, e-affärer, affärsrätt, entreprenörskap, redovisning, affärsadministration och finans.

Vilka är fördelarna med att ta en examen i företagsekonomi eller business?
En examen i företagsekonomi på grund-, avancerad och forskarnivå ger värdefulla meriter för en karriär inom många olika yrkesområden. De kunskaper och färdigheter som man får efter att ha gått ett företagsekonomiskt studieprogram kan med lätthet appliceras i det verkliga arbetslivet inom den offentliga eller privata sektorn, på små eller stora företag, inom statliga organisationer, ideella organisationer med mera. En grundexamen i företagsekonomi uppfyller kraven för att sedan kunna ta en MBA, EMBA eller en PhD inom ett relaterat ämnesområde.

Vad är det vi studerar på ett studieprogram inom företagsekonomi?
Olika grader är tillgängliga inom företagsekonomiska studier, inklusive:

  • kandidatexamina,
  • Masters of Business Administration (MBA),
  • Executive Master of Business Administration (EMBA),
  • doktorsexamen i Business Administration (DBA),
  • PhD i företagsekonomi, och mer. Beroende på utbildningsprogrammet, kursen och handelshögskolan eller universitetet kommer ämnena variera. Kandidatexamina har en tendens att börja med grundläggande kurser som har som syfte att ge en bred översikt över huvudsakliga ämnen inom utbildningsprogrammet. Därefter fördjupar studenterna sig alltmer på olika kurser på grundnivå, och svårighetsgraden stiger. MBA-och EMBA-program kan ha en bred tillnärmning till studieämnet, eller så kan studenterna välja att gå på mer specialiserade vidareutbildningar inom företagsadministration, med fokus på bank, hälsovård, IT, juridik, logistik, försäljning, ekonomi, entreprenörskap eller andra ämnen.

Vilken typ av karriärförbättringar kan du räkna med när du har en civilekonomexamen eller liknande utbildning?
En examen inom företagsekonomi eller business innebär en möjligheter till professionell förbättring inte bara för studenter som tar sina första steg i näringslivet, men också för yrkesverksamma som vill göra byta karriär eller komma sig längre upp inom sin nuvarande organisation. När man söker på jobb som innebär ledarpositioner på företag eller organisationer är en MBA ibland en nödvändighet, och i annat fall en stor fördel. Avancerade examina inom företagsekonomi ger studenterna en ny och bredare infallsvinkel som hjälper dem att på ett mer kompetent sätt möta utmaningar i arbetslivet.

Hur mycket kostar det att ta en civilekonomexamen eller motsvarande?
Hur mycket en examen inom företagsekonomi eller business kostar beror på flera olika saker: universitetet eller handelshögskolan, vilken sorts examen det är, kursens längd och vilket land det handlar om. Ekonomiskt stöd eller finansiering kan vara tillgängliga för studenter som går en grundutbildning, vidareutbildning eller forskarutbildning. Det bästa är att kontakta de handelshögskolor som är av intresse och undersöka undervisningskostnader, avgifter och möjligheterna för ekonomiskt stöd.

Vad krävs för att ta en examen inom företagsekonomi?
Grundkraven för företagsekonomiska examina varierar beroende på om det handlar om program på grundläggande eller avancerad nivå, eller om det gäller forskarprogram. De flesta utbildningsprogram på avancerad nivå kräver att de sökande lämnar in betyg från en antagningsprov, t.ex. GMAT eller GRE. Det är en bra idé att läsa mer om det program som är av intresse för att få veta mer om specifika krav.

Varför ska man ta en civilekonomexamen på nätet?
Nätbaserade företagsekonomiska studier ger studenterna möjligheten att lägga upp sina scheman på det sätt som bäst passar just dem. Handelshögskolor använder sig av den nyaste teknologin inom e-lärande för att erbjuda en rigorös, engagerande och kommunikativ erfarenhet för sina online-studenter på program i företagsekonomi. Studenterna på nätbaserade kurser får feedback direkt från sina professorer, förbättra sina skriftliga kommunikationsfärdigheter och deltar i webbkonferenser med sina vägledare och studiekamrater. Nätbaserade studier är tillgängliga dygnet runt för business-studenter på många handelshögskolor och universitet. Studenterna kan därmed ägna sig åt sina studier när det bäst passar dem.

Var kan man ta en examen i företagsekonomi?
De högst rankade handelshögskolorna och universiteten runt om i världen erbjuder en rad olika studieprogram inom företagsekonomi och business, från kandidatexamina till PhD. Sök efter studieprogram inom företagsekonomi i New York, Dubai, London, Sydney, Toronto, Shanghai, Genève, Bangalore och andra städer! Hitta den civilekonomexamen som passar dig bäst och kontakta skolan direkt!